Geri

ENGELLİLERİN ÖTV ÖDEMEKSİZİN İKTİSAP EDEBİLECEKLERİ TAŞIT DEĞERLERİ YÜKSELTİLDİ

30.12.2020

ENGELLİLERİN ÖTV ÖDEMEKSİZİN

İKTİSAP EDEBİLECEKLERİ TAŞIT DEĞERLERİ YÜKSELTİLDİ


1 Ocak 2021 tarihinden itibaren engellilik derecesi %90 ve üzerinde olanlar ile engellilik derecesi %90’ın altında olanların binek otomobili, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların ilk iktisabında taşıtın ÖTV’den müstesna olması için öngörülen taşıtın her türlü vergiler dâhil bedelinin 303.200 TL’nin altında olması gerektiğine ilişkin had 330.800 TL’ye yükseltilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan ve 29.12.2020 tarihli ve 31349 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8) ile Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde bazı değişiklikler yapıldı.

Engellilik derecesi %90 ve üzerinde olanlar ile engellilik derecesi %90’ın altında olanların binek otomobili, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların ilk iktisabında taşıtın ÖTV’den müstesna olması için öngörülen taşıtın her türlü vergiler dâhil bedelinin 303.200 TL’nin altında olması gerektiğine ilişkin had 330.800TL’ye yükseltildi.

Öte yandan ÖTV Kanununa ekli 87.03 G.T.İ.P numarasında “-Diğerleri” satırı altında yer alan taşıtlardan, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri 330.800 TL’yi aşanlar ithalat istisnasından hariç tutulmuştur. Buna göre, bu istisna kapsamında, bedeli söz konusu tutarın altında olan taşıtların iktisap edilmesi mümkündür.

Gümrüklenmiş değeri, bu şekilde belirlenen tutarı aşan taşıt ithal etmek isteyen malul veya engellilerce, ilgili gümrük idaresine özel tüketim vergisinin beyan edilip ödenmesi gerekir.

 

 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter