Geri

2021 YILINDA MOBİL TELEFON ABONELİĞİNİN İLK TESİSİNDE ALINACAK ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ

30.12.2020

2021 YILINDA MOBİL TELEFON ABONELİĞİNİN

İLK TESİSİNDE ALINACAK ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ2021 yılında mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınacak özel iletişim vergisi tutarı 86,00-TL olarak belirlendi.

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39. maddesinde uyarınca, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) 20 TL özel iletişim vergisi alınacağı düzenlemesi yer almaktadır. Bu tutar aynı madde uyarınca, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan ve 29.12.2020 tarihli ve 31349 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 19 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği’nde, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) yirmi milyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır.

Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:521) ile yeniden değerleme oranı 2020 yılı için %9,11 olarak tespit edilmiştir.

Buna göre 1 Ocak 2021 tarihinden sonra tesis edilen mobil telefon aboneliğinden (operatör değişiklikleri hariç) 86,00-TL özel iletişim vergisi alınacaktır. 

 

 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter