Geri

YERLİ VE YABANCI FİLMLERİN SİNEMA GÖSTERİMLERİNDE UYGULANAN EĞLENCE VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

29.12.2020

YERLİ VE YABANCI FİLMLERİN SİNEMA GÖSTERİMLERİNDE

UYGULANAN EĞLENCE VERGİSİ ORANLARINDA

DEĞİŞİKLİK YAPILDI

 
 
Belediye Gelirleri Kanununa göre biletle girilen yerlerdeki yerli ve yabancı film gösterimlerinde uygulanmakta olan %10 eğlence vergisi, 31 Mayıs 2020 tarihine kadar %0 olarak belirlendi.  
 
16/12/1997 tarihli ve 23202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 97/10349 sayılı BKK ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 21 inci maddesinde yer alan eğlence vergisi oranları aşağıdaki gibi belirlenmişti.
 
a) (1) numaralı alt bendinde yer alan yerli film göstermeleri için uygulanan % (0) sıfır eğlence vergisi oranı %10,
 
b) (2) numaralı alt bendinde yer alan yabancı film göstermelerinden alınan %25 eğlence vergisi oranı %10.
 
23 Aralık 2020 tarihi ve 31343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3320 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu BKK’ya eklenen Geçici 1’inci madde ile yerli ve yabancı film gösterimleri için belirlenen eğlence vergisi oranları, 31/5/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere %0 olarak tespit edilmiştir.
 
Buna göre Belediye Gelirleri Kanunun 21’inci maddesine göre uygulanmakta olan eğlence vergisi oranları aşağıdaki gibi olmuştur.
 
 
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter