Geri

FARKLI ÜRETİM TESİSLERİNE İLİŞKİN OLARAK TEK BİR YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ YATIRIMLARDA YARARLANILAMAYAN YATIRIMA KATKI TUTARININ ENDEKSLENEBİLMESİ HAKKINDA ÖZELGE


14.10.2020

 

FARKLI ÜRETİM TESİSLERİNE İLİŞKİN OLARAK

TEK BİR YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ YATIRIMLARDA

YARARLANILAMAYAN YATIRIMA KATKI TUTARININ

ENDEKSLENEBİLMESİ HAKKINDA ÖZELGE

 

 

GİB Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesine göre yapılacak yeniden değerleme işleminin, teşvik belgesinin içeriğindeki bağımsız tesislerin yatırımın tamamlanarak (devreye alınması, üretime başlanması) aktifleştirildiği dönemde mi yoksa teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapıldığı dönemde mi olması gerektiği hususunda istenilen görüş talebi ile ilgili olarak vermiş olduğu 21/08/2020 tarih ve 64597866-125[32/A]-E.17991 sayılı Özelgesinde;

“Farklı üretim tesislerine ilişkin olarak tek bir yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların tamamlanarak tamamlama vizesi yapılması için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat edildiği dönemi izleyen hesap döneminden itibaren, indirimli kurumlar vergisi uygulaması nedeniyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere, bu yatırımla ilgili kalan yatırıma katkı tutarı dikkate alınarak endeksleme yapılmasının mümkün olduğu”;

şeklinde görüş bildirmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun İndirimli kurumlar vergisi başlıklı 32/A maddesinin 2’nci fıkrasında; yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarının, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınacağı düzenlemesi yer almaktadır.

Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasına 6322 sayılı Kanunla eklenen (c) bendi hükmüyle, mükelleflerin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarının yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden 1/1/2013 tarihinden itibaren elde ettikleri kazançlarına, indirimli kurumlar vergisi uygulanması suretiyle yatırıma katkı tutarının kısmen kullandırılması mümkün hale gelmiştir.

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “Yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarda indirimli kurumlar vergisi uygulaması” başlıklı “32.2.5” bölümünde;

Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması açısından “yatırım dönemi” ifadesinden, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırıma fiilen başlanılan tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin başından tamamlama vizesi yapılması amacıyla Ekonomi Bakanlığına müracaat tarihini içeren geçici vergilendirme döneminin son gününe kadar olan sürenin anlaşılması gerekmektedir.  

Öte yandan yatırımın fiilen tamamlandığı tarihin, tamamlama vizesinin yapılmasına ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığına müracaat tarihinden önceki bir geçici vergilendirme dönemine isabet etmesi halinde ise yatırımın fiilen tamamlandığı tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin son gününün yatırım döneminin sona erdiği tarih olarak dikkate alınması gerekmektedir.”

açıklaması yer almaktadır.

GİB Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesine göre yapılacak yeniden değerleme işleminin, teşvik belgesinin içeriğindeki bağımsız tesislerin yatırımın tamamlanarak (devreye alınması, üretime başlanması) aktifleştirildiği dönemde mi yoksa teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapıldığı dönemde mi olması gerektiği hususunda istenilen görüş talebi ile ilgili olarak vermiş olduğu 21/08/2020 tarih ve 64597866-125[32/A]-E.17991 sayılı Özelgesinde;

“Farklı üretim tesislerine ilişkin olarak tek bir yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların tamamlanarak tamamlama vizesi yapılması için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat edildiği dönemi izleyen hesap döneminden itibaren, indirimli kurumlar vergisi uygulaması nedeniyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere, bu yatırımla ilgili kalan yatırıma katkı tutarı dikkate alınarak endeksleme yapılmasının mümkün olduğu”;  

şeklinde görüş bildirmiştir.

Verilen Özelgede; 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “32.2.5” bölümünde yer alan “...Öte yandan yatırımın fiilen tamamlandığı tarihin, tamamlama vizesinin yapılmasına ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığına müracaat tarihinden önceki bir geçici vergilendirme dönemine isabet etmesi halinde ise yatırımın fiilen tamamlandığı tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin son gününün yatırım döneminin sona erdiği tarih olarak dikkate alınması gerekmektedir.” şeklindeki düzenlemesine atıf yer almamaktadır.

 

 

 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter