Geri

KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ ORANI YÜZDE 1’DEN YENİDEN BİNDE 2’YE İNDİRİLDİ

30.09.2020

 
KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ
 
VERGİSİ ORANI YÜZDE 1’DEN YENİDEN BİNDE 2’YE İNDİRİLDİ
 
 
24 Mayıs 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kambiyo muamelelerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin oranı binde 2’den yüzde 1’e yükseltilmişti  
 
Bu defa 3031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gider Vergileri Kanunu’nun 33’üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28.8.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı BKK eki Kararın eki Kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi değiştirilerek 30.09.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tekrar Kambiyo muamelelerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin oranı yüzde 1’den binde 2’ye indirildi.  
 
07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 8’inci maddesi ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “binde biridir” ibaresi “binde ikisidir” şeklinde değiştirilerek Kambiyo muamelelerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin nispeti 07.12.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere binde 1 den binde 2 ye yükseltilmiş ve Cumhurbaşkanına vergi oranını Kambiyo muamelelerinde on katına, vergiye tabi diğer muamelelerde ise kanuni seviyesine kadar artırmaya yetki verilmişti.
 
24.05.2020 tarih ve 31136 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gider Vergileri Kanununun 33’üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28.8.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı BKK eki Kararın eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi değiştirilerek 24.05.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kambiyo muamelelerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin nispeti binde 2’den yüzde 1’e yükseltilmişti.
 
Bu defa 30 Eylül 2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gider Vergileri Kanunu’nun 33’üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28.8.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı BKK eki Kararın eki Kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının e bendi değiştirilerek 30.09.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kambiyo muamelelerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin nispeti yüzde 1’den den binde 2’ye düşürüldü.
 
Aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden ise yüzde sıfır olarak alınmaya devam edilecektir;  
 
1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,
 
2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,
 
3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,
 
4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,
 
5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları,
 
6) (8.8.2020 tarih ve 31207 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2834 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile) Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışları,
 
Öte yandan hatırlanacağı üzere Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı’na gönderilen ve ivedilikle Birlik üyelerine duyurulması istenilen 21.05.2020 tarih ve E.53703 sayılı yazıda; bankalar nezdinde yatırım hesapları ve diğer (vadesiz, vb.) hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan altın satış işlemlerinin kambiyo işlemi kapsamında değerlendirilerek bu işlemler üzerinden yürürlükteki oranlara göre kambiyo muamele vergisi (BSMV) hesaplanması gerektiği bildirilmişti.

.

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter