Geri

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR’DA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

25.08.2020

 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI
 
HAKKINDA KARAR’DA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI
 
2846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da bazı değişiklikler yapıldı.
 
21.08.2020 tarihli ve 31220 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da bazı değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikler, ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir.
 
Altına dayalı entegre madencilik yatırımları “Stratejik Yatırım” kapsamında değerlendirilmeyecektir.
 
Et yönlü entegre büyükbaş hayvancılık yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında sağlanan gümrük vergisi muafiyeti kaldırılmıştır.
 
Faiz  veya  kâr  payı  desteği  tutarı,  bölge  ayrımı  olmaksızın  AR-GE  ve  çevre yatırımlarında bir milyondan bir milyon sekiz yüz bin Türk Lirasına yükseltilmiştir.
 
Yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (US-97 Kodu: 2423, 30, 32, 33 ve 353) kapsamına giren yatırım konularındaki kullanılmış komple tesis hariç olmak üzere kullanılmış makine ve teçhizat ile belediyelerin yapacağı yatırımlar için faiz veya kâr payı desteği uygulanmayacaktır.
 
Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasında teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat aşamasında talep edilmesi halinde, vergi indiriminden yararlanılmamak kaydıyla, Kararın 12’nci maddesin dördüncü ve beşinci fıkrada belirtilen oranlar Kararın 15’inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen yatırıma katkı oranının yarısı kadar artırılarak uygulanacaktır.
 
Demiryolu yatırımları 5’inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecektir. 6’ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir.
 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezi yatırımları Öncelikli Yatırım Konuları arasına alınmıştır.
 
Hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları asgari yatırım tutarına tabi olmaksızın Öncelikli Yatırım Konuları arasına alınmıştır.
 
Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar ile ilgili uygulamada İstanbul İlinde organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere, OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden Karar EK-6’da belirtilenlerin üretimine yönelik konularda gerçekleştirilecek asgari 5 milyon TL tutarındaki yatırımlara 1 inci bölgedeki bölgesel destekler uygulanacaktır.
 
Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında;
 
(a) 1/1/2017 ile 31/12/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bina-inşaat harcamalarında
 
KDV iadesi,
 
(b) 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için bölgesel ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacaktır.
 

 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter