Geri

YURT DIŞINDA MUKİM KURULUŞLARA YAPILAN KAMBİYO SATIŞLARINDA BSMV UYGULANMAYACAK

09.08.2020

 

YURT DIŞINDA MUKİM KURULUŞLARA YAPILAN
 
KAMBİYO SATIŞLARINDA BSMV UYGULANMAYACAK
 
2834 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 8 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışlarında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı %0 olarak uygulanacaktır.
 
24.05.2020 tarihli ve 31136 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gider Vergileri Kanununun 33’üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28.8.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı BKK eki Kararın eki Kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının e bendi değiştirilerek 24.05.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kambiyo muamelelerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin nispeti binde 2’den yüzde 1’e yükseltilmiş, konuyla ilgili açıklamalara sirkülerimizde yer verilmişti. Söz konusu “e” bendinin son hali aşağıdaki gibiydi:
 
Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden %1 (yüzde bir), aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır,
 
1. Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,
 
2. Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,
 
3. Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,
 
4. Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,
 
5. İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları,
 
08.08.2020 tarih ve 31207 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2834 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gider Vergileri Kanunu’nun 33’üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28.8.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı BKK eki Kararın eki Kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının e bendine aşağıdaki 6’ncı bent eklenmiştir.  
 
6. Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışları
 
Buna göre 08.08.2020 tarihinden itibaren Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışlarında BSMV % 0 olarak uygulanacaktır.
 

 
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter