Geri

BAZI MAL VE HİZMETLERE UYGULANAN KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI 31/12/2020 TARİHİNE KADAR İNDİRİLDİ

05.08.2020

 

BAZI MAL VE HİZMETLERE UYGULANAN
 
KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI
 
31/12/2020 TARİHİNE KADAR İNDİRİLDİ
 
2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı Karara eklenen Geçici 6’ncı madde uyarınca 31/12/2020 tarihine kadar; 
 
Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanmakta olan Katma Değer Vergisi Oranları %18’den %8’e,
 
Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanmakta olan Katma Değer Vergisi Oranları ise %8’den %1’e, indirildi.
 
31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklik ile söz konusu Karara eklenen geçici 6’ncı madde uyarınca aşağıdaki mal ve hizmetlere ilişkin oranlarda indirim yapıldı.
 
I-) KDV oranı 31/12/2020 tarihine kadar %18’den %8’e indirilen mal ve hizmetler
 
a) İş yeri kiralama hizmeti
 
b) Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri
 
c) Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri
 
ç) Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler
 
d) Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı
 
e) Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri
 
f) Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri
 
g) Halı ve kilim yıkama hizmetleri
 
ğ) Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)
 
h) Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, klima vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç)
 
ı) Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, Radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç)
 
i) Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi vb.) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı (malzemeler hariç)
 
j) Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)
 
k) Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)
 
l) Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)
 
m) Müzik aletlerinin bakım ve onarımı
 
n) Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri
 
o) Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç)
 
ö) Hane sakinlerine verilen konut bakım onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç)
 
p) Ekli II Sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 24’üncü sırası kapsamı dışındaki yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç)
 
r) Yolcu taşımacılığı hizmetleri
 
s) Ekli II sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünün 4’üncü sırasında yer alan mallar hariç olmak üzere, 30/12/2019 tarihli ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 6 no.lu fasılında yer alan süs bitkileri ile çiçek teslimleri
 
II-) KDV oranı 31/12/2020 tarihine kadar %8’den %1’e indirilen mal ve hizmetler
 
a) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 16’ncı sırasında yer alan giriş ücretleri
 
Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri,
 
b) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 24’üncü sırasında yer alan yeme içme hizmetleri
 
Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),
 
c) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 25 inci sırasında yer yeme içme hizmetleri
 
25) Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır.
 
Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.)
 
Söz konusu Karar yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
 
III-) Meslek mensuplarımızdan gelen sorular ve değerlendirmelerimiz
 
Meslek mensuplarımızdan ay sonlarında kesilen faturalarda servis taşımacılığı KDV oranı, VIP transferlerin yolcu taşımacılığı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, KDV tevkifatının nasıl uygulanacağı konularında sorular gelmektedir. Bu konularda değerlendirmelerimiz aşağıdaki gibidir.
 
1-) Katma değer vergisinde vergiyi doğuran olay tahakkuk esasına bağlıdır. Diğer bir ifadeyle hizmetin gerçekleştiği tarihte geçerli olan KDV oranlarının uygulanması gerekmektedir. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen bazı özelgelerde, sürekli devam eden işlerde faturanın, aylık tutar üzerinden izleyen yedi günde kesilebileceği belirtilmektedir. Bu bağlamda, fatura tarihinden bağımsız olarak hizmetin verildiği günlerde geçerli olan vergi oranlarının uygulanması gerekmekle birlikte, bu ayrımın yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda fatura tarihinde geçerli olan KDV oranı uygulanabilir.
 
2-) Servis taşımacılığı hizmetinin yolcu taşıma hizmeti olduğu değerlendirilmektedir.
 
3-) VIP hizmetinin de yolcu taşıma hizmeti olduğu değerlendirilmektedir
 
4-) KDV Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlar, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.11.2.) bölümü kapsamındaki servis taşımacılığı hizmeti alımlarında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulamaya devam edeceklerdir.
 
Diğer taraftan değerlendirmelerimiz böyle olmakla birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan görüş alınması konusunda çalışmamız devam etmektedir.

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter