Geri

KISA ÇALIŞMA VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ 1 AY UZATILDI

30.07.2020

 

KISA ÇALIŞMA VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN
 
YARARLANMA SÜRESİ 1 AY UZATILDI
 
1- 30 Haziran’a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi; 29/06/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'yla uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere bir ay daha ay uzatıldı.
 
2- 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi gereği işten çıkarma yasağı 17/09/2020 tarihine, buna paralel olarak da nakdi ücret desteğinden yararlanma süresi de 1 ay daha uzatılmıştır.
 
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN YARARLANMA SÜRELERİNİN UZATILMASININ ESASLARI
 
Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinin uzatılmasıyla ilgili 02/07/2020/140 sayılı sirkülerimiz yayımlanmıştı. Bu kez 31/07/2020 tarihli 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2810 ve 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları gereği kısa çalışma ödeneği süresi ile birlikte, fesih yasağı ve nakdi ücret desteğinden yararlanma süreleri de bir ay daha uzatılmıştır.
 
1-) Buna göre kısa çalışma ödeneği süresi;
 
− Dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30 Haziran'a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olmak,
 
− Kısa çalışma ödeneği sure uzatımından yararlanmak için süre uzatımı için yeni bir başvuruya ve uygunluk tespitine gerek bulunmamak,
 
− Daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için aynı şartları aşmamak kaydıyla,
 
29/06/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirtilen süreler içinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından belirtilen sürelerin bitiş tarihinden başlamak üzere bir ay daha uzatılmıştır.
 
Normal faaliyetine başladığı için 1 aylık uzatmadan faydalanmak istemeyen veya daha önce uygulanan çalışılmayan süreleri azaltmak isteyen işverenlerin bu durumu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine ile Hizmet Merkezlerine bildirmeleri gerekmektedir.
 
2- 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi gereği işten çıkarma yasağı 17/09/2020 tarihine uzatılmıştır. 

 
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter