Geri

ANAYASA MAHKEMESİ VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNA İNCELEME YA DA DAVA AŞAMASINDA ULAŞILAMAMASININ HAK İHLALİ OLMADIĞINA KARAR VERDİ

30.07.2020

 

ANAYASA MAHKEMESİ VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNA

İNCELEME YA DA DAVA AŞAMASINDA ULAŞILAMAMASININ

HAK İHLALİ OLMADIĞINA KARAR VERDİ

Anayasa Mahkemesi 9/6/2020 tarihli ve 2016/12198 Başvuru Numaralı Kararında

Vergi tekniği raporunun sadece beş satırlık bir özetine yer verilmesinin ve vergi tekniği raporunun ne vergi inceleme aşamasında ne de yargılama aşamasında mükellefe tebliğ edilmemesinin savunma hakkını kısıtlamadığını, “vergi tekniğinin tebliğ edilmemiş olmasının” başvurucuyu davalı tarafa nazaran zayıf bir duruma düşürmediği kanaatine varıldığını, bu durumda vergi tekniği raporunun başvurucuya tebliğ edilmemesinin bir bütün olarak yargılamanın hakkaniyetini zedelemediğini,

Gerçek bir emtia alışverişine dayansa bile sahte fatura içeriğindeki katma değer vergisinin indirim konusu yapılmasının reddedilmesinin ve başvurucunun devlete ödenmeyen bu katma değer vergisinden sorumlu tutulmasının - başvurucunun fiili ve sorumlulukları gözetildiğinde- başvurucuya aşırı külfet yüklemediği sonucuna ulaşıldığını,

bu nedenle hak ihlalinin oluşmadığını belirtti.

Daha önce Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu da E.2020/9, K. 2020/2 sayılı Kararında “vergi inceleme raporunun ve/veya vergi tekniği raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmemesinin esasa etkili bir şekil hatası oluşturmadığı ve hakkaniyete uygun yargılanma hakkını ihlal etmediği” yönünde karar vermişti.

Ancak Danıştay, vergi tekniği raporuna en azından mahkeme aşamasında ulaşılabilmesini gerekçe olarak kabul etmişti.

Anayasa Mahkemesi 29 Temmuz 2020 tarihli ve 31200 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 9/6/2020 tarihli ve 2016/12198 Başvuru Numaralı Kararında “Re’sen vergi tarh edilmesi üzerine açıları davada vergilendirmenin dayanağı olan vergi tekniği raporunun mükellefe tebliğ edilmemesi nedeniyle silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkelerinin, satıcıya ödenen katma değer vergisinin indiriminin reddedilmesi ve bir kat vergi ziyaı cezası uygulanması” nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin olarak açılan davada,

Çelişmeli Yargılama ve Silâhların Eşitliği İlkelerinin İhlal Edildiğine İlişkin İddiayla olarak; mükellefin vergi tekniği raporunun sadece beş satırlık bir özetine yer verildiğini, vergi tekniği raporunun ne vergi inceleme aşamasında ne de yargılama aşamasında kendisine tebliğ edildiğini, bu nedenle savunma hakkının kısıtlandığını ifade edilmiş olsa da, “vergi tekniğinin tebliğ edilmemiş olmasının” başvurucuyu davalı tarafa nazaran zayıf bir duruma düşürmediği kanaatine varılmadığı, bu durumda vergi tekniği raporunun başvurucuya tebliğ edilmemesinin bir bütün olarak yargılamanın hakkaniyetini zedelemediği sonucuna ulaşıldığı,

Mülkiyet Hakkının İhlal Edildiğine ilişkin İddia ile ilgili olarak da gerçek bir emtia alışverişine dayansa bile sahte fatura içeriğindeki katma değer vergisinin indirim konusu yapılmasının reddedilmesinin ve başvurucunun devlete ödenmeyen bu katma değer vergisinden sorumlu tutulmasının -başvurucunun fiili ve sorumluluktan gözetildiğinde- başvurucuya aşırı külfet yüklemediği sonucuna ulaşıldığı, yönünde karar verdi.

Daha önce benzer bir olayda 24.06.2020 tarihli ve 31165 sayılı Resmi Gazetede Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun Bölge İdare Mahkemesi Kararları Arasındaki Aykırılığın Giderilmesi İstemi Hakkında E.2020/9, K. 2020/2 sayılı Kararında “….davacılar adına düzenlenen vergi inceleme raporunun ve/veya vergi tekniği raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmemesinin esasa etkili bir şekil hatası oluşturmadığı ve hakkaniyete uygun yargılanma hakkını ihlal etmediği yönünde giderilmesine” oyçokluğuyla kesin olarak karar verilmişti.

Kararın gerekçesi ise söz konusu Rapora mahkeme aşamasında ulaşılabilmesi olarak belirtilmişti.  

 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter