Geri

SGK YURT DIŞI BORÇLANMA İŞLEMLERİNDEKİ TEREDDÜTLÜ HUSUSLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

23.07.2020

 

SGK YURT DIŞI BORÇLANMA İŞLEMLERİNDEKİ
 
TEREDDÜTLÜ HUSUSLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI
 
Sosyal Güvenlik Kurumu Yurt Dışı Borçlanma İşlemlerindeki;
 
− 01/08/2019 (dahil) tarihinden sonra yapılan müracaatlarda, borçlanma işlemlerinin nasıl yapılacağı,
 
− Bulgaristan Hizmetlerini Borçlanma Talep Dilekçesindeki 3’üncü maddesindeki Borçlanma miktarının hesabında esas alınacak prime esas kazancın ne olacağı,
 
Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış bir ülkenin sigorta kurumu tarafından düzenlenmiş hizmet belgesi ile dış temsilciliklerce düzenlenmiş hizmet belgesindeki kayıtlarda farklılık olması halinde hangi belgenin esas alınacağı,
 
− Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerdeki dış temsilciliklerimizce düzenlenmiş belge ibraz ederek yurt dışı borçlanması yapanlardan, akit ülkedeki ilk işe giriş tarihini gösteren belgenin bulunmadığı hallerde, nasıl hareket edileceği,
 
− Dış temsilciliklerden alınan hizmet ve ikamet belgelerinde kayıtlı sürelerin başlangıç ve bitiş tarihleri ile yurda giriş çıkış tarihlerinin örtüşmesi veya örtüşmemesi halinde nasıl işlem yapılacağı,
 
Konularında oluşan tereddütleri açıklamak üzere genel yazı yayımlamıştır.
 
YURT DIŞI BORÇLANMA İŞLEMLERİNDEKİ TEREDDÜTLÜ KONULAR VE AÇIKLAMALARI
 
SGK, 2019-16 sayılı genelge konusunda tereddütlü hususlar olduğunu zikrederek ilgili mevzuat bölümünde belirtilen genel yazıyla konuya açıklık getirmiştir. Aşağıda bu hususlardan önemli olanları maddeler halinde belirtilmiştir.
 
1) 1/8/2019 (dahil) tarihinden sonra yapılan müracaatlarda, yurt dışı borçlanma talep dilekçesi ekinde borçlanmaya esas belge ibraz etmeyenlerden dosyalarında bu tarihten önce SGK’ ya ibraz edilmiş hizmet ve/veya ikamet belgeleri bulunanların borçlanma talepleri bu belgeler esas alınarak yapılacaktır. Bu belgelerdeki süreler borçlanmaya esas alınarak işlemler yapılacak, daha fazla süre için borçlanılacaksa yeni belgelerle yeni bir borçlanma talebinde bulunulması gerekecektir.
 
2) 1/8/2019 (dahil) tarihinden sonra yurt dışı borçlanma talep dilekçesi ekinde ibraz edilen borçlanmaya esas belgenin tercümesinin bulunmaması ve sigortalının bu tarihten önce SGK’ya ibraz edilmiş hizmet ve/veya ikamet belgelerinin mevcut olması durumunda borçlanma talepleri reddedilmeden bu belgelerden tercümeye ihtiyaç duyulmayanların borçlanma talepleri sonuçlandırılacaktır. Tercümeye ihtiyaç duyulanlar ise tercümesi yapılarak işlemler yürütülecektir.
 
3) “Bulgaristan Hizmetlerini Borçlanma Talep Dilekçesi”nde borçlanma miktarının hesabında seçilmesi gereken bir günlük prime esas kazanç” seçeneğinin boş bırakılması veya birden fazla seçeneğin işaretlenmesi durumunda borçlanma başvurusu reddedilmeyerek ve borç tahakkukunda “Asgari” seçeneği esas alınarak borçlanma işlemi sonuçlandırılacaktır.
 
4) Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış bir ülkenin sigorta kurumu tarafından düzenlenmiş hizmet belgesi ile dış temsilciliklerce düzenlenmiş hizmet belgesindeki kayıtlı sürelerde farklılık olması halinde, borçlandırma işleminde öncelikli olarak sigorta kurumunca düzenlenen belgedeki kayıtlı süreler esas alınacaktır. Gerekmesi halinde ise dış temsilciliklerce düzenlenmiş hizmet belgesindeki süreler, sigorta kurumunca düzenlenmiş hizmet belgesindeki sürelerle çakışmayacak şekilde cari usullere göre borçlandırılacaktır.
 
5) İlk işe giriş tarihinin Ülkemizde başlangıç olarak alındığı sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerdeki ilk işe giriş tarihini gösteren belgenin bulunmadığı hallerde, söz konusu belgelenin temini yoluna gidilerek işlemler yürütülecektir.
 
6) Ülkemizin sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanıp imzalanmadığına bakılmaksızın dış temsilciliklerden alınan hizmet ve ikamet belgelerinde kayıtlı sürelerin başlangıç ve bitiş tarihleri ile ibraz edilen pasaportta ya da emniyet birimlerinden alınan çizelgede veya Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport Giriş/Çıkış Bilgileri Projesi programında yapılacak kontrol sonucunda yurda giriş çıkış tarihlerinin örtüşmesi durumunda, belge teyidi yapılmadan borçlanma işlemleri gerçekleştirilecektir.
 
Dış temsilciliklerden alınan hizmet ve ikamet belgelerinde kayıtlı sürelerin başlangıç ve bitiş tarihleri ile yurda giriş çıkış tarihlerinin örtüşmemesi halinde borçlanma işlemi reddedilmekte ve geçerli belgelerle yeniden müracaat yapılması gerekmektedir.

 
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter