Geri

KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÇALIŞMA HAYATINDA YENİ DÜZENLEMELER YAPILDI

18.04.2020

 

KORONAVİRÜS NEDENİYLE
 
ÇALIŞMA HAYATINDA YENİ DÜZENLEMELER YAPILDI
 
17/4/2020 tarihli 31102 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre;
 
1- 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51’inci maddesi kapsamında İş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden  yararlanamayan  işçilere  günlük  39,24  TL,  aylık  1.177,2 TL nakdi ücret desteği verilecektir.
 
2- Kısa çalışma ödeneği başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecektir.
 
3- 17/4/2020 tarihinden 17/7/2020 tarihine kadar ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından işçi çıkışı yapılamayacaktır.
 
ÇALIŞMA HAYATINDA YAPILAN DÜZENLENMELER
 
17/4/2020 tarihli 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7, 8 ve 9 uncu maddedeki hükümleriyle çalışma hayatında bazı değişiklikler yapılmıştır.
 
1) İlgili Kanunun 7’ncı maddesinde yapılan değişiklikle, 15/3/2020 tarihinden sonra
 
4447 sayılı Kanunun 51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilere günlük 39,24 TL, aylık 1.177,2 TL nakdi ücret desteği verilecektir. Bu hükümden,
 
− 17/4/2020 tarihi itibariyle iş akdi devam etmekte olup, işveren tarafından ücretsiz izne ayrılmış olan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler (17/4/2020 tarihinden önce ücretsiz izne ayrılmış olanlar bu hükümden yararlanamayacaktır.),
 
− Veya 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler,
 
herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla nakdi ücret desteğinden yararlanacaklardır. Nakdi ücret desteği günlük 39,24 TL, aylık 1.177,2 TL olarak belirlenmiştir.  
 
2) İlgili Kanunun 8’nci maddesinde yapılan değişiklikle, 29/2/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecektir
 
Ancak İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.
 
3) İlgili Kanunun 9’uncu maddesinde yapılan değişiklikle, her türlü iş ve hizmet sözleşmeleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında 17/4/2020 tarihinden 17/7/2020 tarihine kadar feshedilemeyecektir.
 
Ancak işveren bu dönemde, işçisini ücretsiz izne ayırabilecek ve bu durum işçi tarafından geçerli nedene dayalı fesih hali sayılmayacaktır.
 
Cumhurbaşkanı üç aylık süreyi altı aya kadar uzatabilecektir.
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter