Geri

SGK’YA ÖDENECEK SİGORTA PRİMLERİ ERTELENDİ

04.04.2020

 

 
SGK’YA ÖDENECEK SİGORTA PRİMLERİ ERTELENDİ
 
SGK  tarafından  yapılan  düzenlemeye  göre;  Ticari,  zirai  ve  serbest meslek  kazancı  nedeniyle  gerçek  veya  basit  usulde  gelir  vergisi mükellefi  olanlar,  gelir  vergisinden  muaf  olup  esnaf  ve  sanatkarlar siciline kayıtlı olanlar ile tarımsal faaliyette bulunup zirai kazanç elde edenler veya Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca mücbir sebep hali kabul edilen sektörlerde yer alan mükelleflere ait  işyerlerinde 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı  çalıştıran  özel  sektör  işverenleri  ile  5510  sayılı  Kanun’un 4’üncü   maddesinin   birinci   fıkrasının   (b)   bendi   kapsamındaki sigortalıların; 
 
-  2020/Mart ayına  ait  sigorta  primlerinin  son  ödeme  süresi 2/11/2020  tarihine, (31/10/2020  tarihi cumartesi  gününe  denk gelmesi nedeniyle),
 
− 2020/Nisan  ayına  ait  sigorta  primlerinin  son  ödeme  süresi 30/11/2020 tarihine,
 
− 2020/Mayıs  ayına  ait  sigorta  primlerinin  son  ödeme  süresi 31/12/2020 tarihine,
 
− 65 yaşını doldurmuş olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverenlerin/sigortalıların mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primleri, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15. günün sonuna kadar Ertelenmiştir.
 
ERTELEN SİGORTA PRİMLERİNİN KAPSAM VE ERTELEME USUL VE ESASLARI:
 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Mart 2020 tarihinde Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı açıkladığı ekonomik tedbirler kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu ilgili mevzuat bölümünde belirtilen Genel Yazı ile sigorta primlerinin ertelemesi ile ilgili usul ve esasları açıklamıştır.
 
1-) Prim Ertelemesinin Kapsamı
 
1.1.
 
a) Ticari,  zirai  ve  mesleki  kazanç  yönünden  gelir  vergisi  mükellefiyeti  bulunan mükelleflere,
 
b) Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükelleflere,
 
c) Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflere ait, işyerlerinde 5510 sayılı Kanun’un 4/1-a kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenleri ile ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olanlar ve tarımsal faaliyette bulunup zirai kazanç elde edenler ve belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin ortağı olan 5510 sayılı Kanun’un 4/1-b kapsamındaki Bağkur sigortalıların,
 
2020/Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31/10/2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 2/11/2020 tarihine,
 
• 2020/Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 30/11/2020 tarihine,
 
• 2020/Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31/12/2020 tarihine,
 
5510 sayılı Kanunun 89’uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın,
 
Ertelenmiştir.
 
Yukarıda açıklanan işverenler ile sigortalıların 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir.
 
1.2. Yine 65 yaşını doldurmuş veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverenler ile isteğe bağlı sigortalılar hariç 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların,
 
Mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primleri, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15’üncü günün sonuna kadar,
 
5510 sayılı Kanun’un 89’uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın, ertelenmiştir.
 
Bu kapsamdaki işveren ve sigortalılar için mücbir sebep dönemi 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) olarak kabul edilmiştir.
 
2- Erteleme kapsamındaki işyeri listeleri https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi üzerinden yayımlanacak olup, işverenlerin listede yer alıp almadıkları buradan kontrol edebileceklerdir. İşyeri tescil bilgilerindeki NACE REV 2 kodunun ilgili sektörlerde olmasına rağmen işyerlerinin listede olmadığını iddia eden işverenlerin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne /Sosyal Güvenlik Merkezine, erteleme kapsamında olan sektörlerde faaliyet göstermesine rağmen işyeri tescil bilgilerinde sektörel NACE REV 2 kodunun yanlış olduğunu iddia eden işverenlerin NACE REV 2 kodunun düzeltilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili taşra birimine başvurması gerekmektedir. Yapılan itirazlar veya incelemeler sonucunda erteleme yapılan işyeri listelerinde güncelleme yapılabilecektir. Yapılan güncelleme sonucunda işyerleri erteleme kapsamına alınabilecek veya erteleme kapsamından çıkarılabilecektir.  
 
3- 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamında sigortalı olanlardan erteleme kapsamında yer alanlar GÜVENCE uygulaması ile e-devlet sistemi üzerinden görüntülenebilecektir. Sigortalıların erteleme kapsamında olması gerektiği halde olmadığını iddia edenler, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne /Sosyal Güvenlik Merkezine başvuracaklardır. Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu, erteleme kapsamında olmasına karar verilen sigortalıların erteleme girişleri GÜVENCE uygulaması üzerinden manuel olarak yapılacaktır.
 
4- Erteleme kapsamına giren 2020/Mart, Nisan ve Mayıs ayı bildirimlerine ilişkin ertelenen borçlar dışında borçların bulunmaması, borçların olması halinde ilgili kanunlar gereğince taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış olması ve taksitlendirme veya yapılandırmaların devam etmesi ve ilgili teşvik kanunlarında belirtilen diğer şartların sağlanması kaydıyla, erteleme yapılan aylarda teşviklerden yararlanılacak, ertelenen 2020/Mart, Nisan ve Mayıs ayı primlerinin belirlenen sürelerde ödenmemesi halinde yararlanılan teşvikler gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacaktır. Ayrıca, 2020 yılında ilk defa tescil edilen işyerleri bakımından da, asgari ücret desteğinden yararlanma şartlarının sağlanması ve erteleme kapsamına giren 2020/Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin tahakkukları dışında borcu olmaması kaydıyla prim ertelemesi yapılan aylarda asgari ücret destekleri oluşturulacak, ancak ertelenen 2020/Mart, Nisan ve Mayıs ayı primlerinin belirlenen sürelerde ödenmemesi halinde yararlanılan asgari ücret desteği gecikme cezası ve gecikme zammıyla geri alınacak şekilde ilgili dönemlere borç oluşturulacaktır.
 
Bu madde önemli olup, borçları ertelenen işverenlerinin, ertelenen borçlarını ödememeleri halinde yararlandıkları teşvikler ile asgari ücret destekleri gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacağından, işverenlerimizin mağduriyet yaşamamaları için bu hususa özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir.
 
5- 5510 sayılı Kanunun Ek-9’uncu maddesine göre ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenler; 1.1 inci madde kapsamındaki ertelemeden yararlanamayacak olup, 1.2’inci madde kapsamındaki ertelemeden ise yararlanacaklardır.
 
6- 65 yaşını doldurmuş olması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverene ve 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalılara ilişkin erteleme işlemi gerçek kişi işverenin/sigortalının TC kimlik numarası ile yapılan sorgulama neticesinde otomatik olarak yapılacaktır. İşverenlerin/sigortalıların 65 yaşından büyük olup olmadığı 22/3/2020 ila mücbir sebep halinin bittiği tarih aralığına göre hesaplanacaktır.
 
Kronik rahatsızlığı bulunan işverenlere ve 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalılara ilişkin erteleme işlemi gerçek kişi işverenin/sigortalının TC kimlik numarası ile Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Ek 1-a kapsamındaki kişiler arasında olup olmadığına ilişkin yapılacak çapraz sorgulama neticesinde otomatik olarak yapılacaktır. İşverenlerin/sigortalıların kronik rahatsızlığının olup olmadığı 22/3/2020 ila mücbir sebep halinin bittiği tarih aralığına göre hesaplanacaktır.
 
7- Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen ve yukarıda belirtilen işveren ve sigortalılarca 5510 sayılı Kanuna göre SGK’ya verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerinde erteleme yapılmamıştır. Bu konuda yeni bir karar alınmaması halinde SGK’ya verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların süresinde yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde tahakkuk oluşmayacağından, ertelenecek prim de olmayacaktır.
 
8- SGK bütün erteleme işlemini herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın otomatik olarak, sistem üzerinden yapacaktır.
 
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter