Geri

TELAFİ ÇALIŞMASINDA SÜRE UZATIMI – DÖRT AYA ÇIKARILMIŞTIR

28.03.2020

 

ZORUNLU NEDENLE İŞİN DURMASINDA
 
TELAFİ ÇALIŞMASI SÜRE UZATIMI
 
7226 sayılı Kanun Madde 43 : 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 64 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “dört” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
 
“Cumhurbaşkanı bu süreyi iki katına kadar artırmaya yetkilidir.
 
Yürürlük Tarihi :   Yayımı   tarihinde   yürürlüğe   girer  (26.03.2020)
 
(YENİ HALİ) 4857 sayılı Kanun Madde 64: -
 
Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren dört ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Cumhurbaşkanı bu süreyi iki katına kadar artırmaya yetkilidir. Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz. Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz
 
 
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter