Geri

MÜCBİR SEBEP HALİNE İLİŞKİN VERGİ USUL KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI - MÜCBİR SEBEP HALİ DOLAYISIYLA UZATILAN BEYAN BİLDİRİM VE ÖDEME SÜRELERİ

27.03.2020

 

 

MÜCBİR SEBEP HALİNE İLİŞKİN 
 
VERGİ USUL KANUNU 
 
TEBLİĞİ YAYIMLANDI
 
518 sayılı VUKGT ile aşağıda yer alan mükellefler için 01/04/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep hali ilan edildi.
 
I- Ticari,  zirai  ve  serbest  mesleki  kazanç  yönünden  gelir  vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler,
II- Kurumlar vergisi mükelleflerinden koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla;
1- Alışveriş Merkezleri Dahil Perakende,
2- Sağlık Hizmetleri,
3- Mobilya İmalatı,
4- Demir Çelik ve Metal Sanayii,
5- Madencilik ve Taş Ocakçılığı,
6- Bina İnşaat Hizmetleri,
7- Endüstriyel Mutfak İmalatı,
8- Otomotiv İmalatı ve Ticareti ile Otomotiv Sanayii İçin Parça ve Aksesuar İmalatı,
9- Araç Kiralama,
10- Depolama Faaliyetleri Dahil Lojistik ve Ulaşım,
11- Sinema ve Tiyatro Gibi Sanatsal Hizmetler,
12-Matbaacılık  Dahil  Kitap,  Gazete,  Dergi  ve  Benzeri  Basılı Ürünlerin Yayımcılık Faaliyetleri,
13-  Tur  Operatörleri  ve  Seyahat  Acenteleri  Dahil  Konaklama Faaliyetleri,
14- Lokanta, Kıraathane Dahil Yiyecek ve İçecek Hizmetleri,
15- Tekstil ve Konfeksiyon İmalatı ve Ticareti,
16- Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri,
 
sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler.
 
III- Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler,
 
Yukarıda yer verilen mükelleflerce Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri gereken; 
 
Muhtasar   Beyannamelerinin   (Muhtasar   ve   Prim   Hizmet Beyannameleri dâhil verilmesi),
 
Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilmesi,
 
“Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve oluşturulması,
 
İmzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süreleri 27/07/2020 Pazartesi gününe kadar uzatıldı.
 
Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında verilmesi gereken söz konusu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise sırasıyla 27/10/2020 Salı, 27/11/2020 Cuma ve 28/12/2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.
 
IV- 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile 24.3.2020 tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname / bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edildi.
 
Bu kapsamda mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15’inci günün sonuna kadar uzatıldı.
 
65 yaş ve üstünde olunması nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması, vergi dairelerince yapılacak tespitlere istinaden resen gerçekleştirilecek olup bu kapsamdaki süre uzatımına ilişkin herhangi bir başvuruda bulunmamaya gerek bulunmamaktadır.
 
Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacaktır.
 
24.03.2020 tarih ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 518 Sıra No.lu Vergi usul Kanunu Genel Tebliği’nde Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve bu Tebliğle belirlenen mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. 
 
Tebliğde yer alan açıklamalar özetle aşağıdaki gibidir.
 
A. Ticari, zirai ve serbest mesleki kazancı yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan veya salgından doğrudan etkilenen ya da İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükellefleri itibarıyla mücbir sebep hali ilan edilmesi
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 518 sayılı VUKGT ile aşağıda yer alan mükelleflerin 01/04/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.
 
a) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler,
 
b) Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla;
 
1- Alışveriş Merkezleri Dahil Perakende,
 
2- Sağlık Hizmetleri,
 
3- Mobilya İmalatı,
 
4- Demir Çelik ve Metal Sanayii,
 
5- Madencilik ve Taş Ocakçılığı,
 
6- Bina İnşaat Hizmetleri,
 
7- Endüstriyel Mutfak İmalatı,
 
8-Otomotiv İmalatı ve Ticareti ile Otomotiv Sanayii İçin Parça Ve Aksesuar İmalatı,
 
9- Araç Kiralama,
 
10- Depolama Faaliyetleri Dahil Lojistik ve Ulaşım,
 
11- Sinema ve Tiyatro Gibi Sanatsal Hizmetler,
 
12- Matbaacılık Dahil Kitap, Gazete, Dergi ve Benzeri Basılı Ürünlerin Yayımcılık Faaliyetleri,
 
13- Tur Operatörleri ve Seyahat Acenteleri Dahil Konaklama Faaliyetleri,
 
14- Lokanta, Kıraathane Dahil Yiyecek ve İçecek Hizmetleri,
 
15- Tekstil ve Konfeksiyon İmalatı ve Ticareti,
 
16- Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri,
 
sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler,
 
c) Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığı’nca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler,
 
Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen söz konusu mükelleflerle ilgili olarak;
 
a) 27/04/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 30/04/2020 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 27/07/2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 27/10/2020 Salı,
 
b) 27/05/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 01/06/2020 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 27/07/2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 27/11/2020 Cuma,
 
c) 26/6/2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 30/6/2020 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 27/7/2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 28/12/2020 Pazartesi, günü sonuna kadar uzatılmıştır.
 
1 Mart ayında verilmesi gereken ve mücbir sebep hali dolayısıyla Nisan ayına ertelenen beyannameler içinde bu durumun geçerli olacağı değerlendirilmektedir. Ancak, Gelir İdaresinin yorumu beklenmelidir.
 
2 Mart ayında verilmesi gereken ve mücbir sebep hali dolayısıyla Nisan ayına ertelenen beyannameler içinde bu durumun geçerli olacağı değerlendirilmektedir.
 
c) 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenler itibarıyla mücbir sebep hali ilan edilmesi
 
Öte yandan 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile 24.3.2020 tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.
 
Bu kapsamda mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatılmıştır.  
 
65 yaş ve üstünde olunması nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması, vergi dairelerince yapılacak tespitlere istinaden resen gerçekleştirilecek olup bu kapsamdaki süre uzatımına ilişkin herhangi bir başvuru alınmayacaktır.
 
Kronik rahatsızlık nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması için bu rahatsızlığın sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edilmesi şarttır. Bu kapsamdaki süre uzatımı işlemi, mükellefin kronik rahatsızlığı bulunduğuna dair beyanını içeren İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden vereceği yazılı başvurusuna istinaden yapılacak olup sağlık kuruluşundan alınan belgelerin sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 30 gün içerisinde bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.
 
Sokağa çıkma yasağının, 3’üncü madde kapsamında ilan edilen mücbir sebep tarihleri aralığında sona ermesi halinde, 5’inci madde kapsamında mücbir sebep hükümlerinden faydalanan mükellefler, 3’üncü madde kapsamında bulunmaları koşuluyla, sona erme tarihinden itibaren söz konusu madde kapsamındaki mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılır.
 
d) Diğer Hususlar
 
Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacaktır.
 
Söz konusu Tebliğ yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
 

MÜCBİR SEBEP HALİ DOLAYISIYLA 

UZATILAN BEYAN BİLDİRİM

VE ÖDEME SÜRELERİ

 

126 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan beyannameler

VERGİ ÖDEVİ AYI VERGİ ÖDEVİ YASAL BEYANNAME BİLDİRİM SÜRESİ YASAL ÖDEME TARİHİ UZATILAN BEYANNAME BİLDİRİM SÜRESİ UZATILAN ÖDEME TARİHİ İLGİLİ YASAL DÜZENLEME

MART

 

2020

2019 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ 31.03.2020 31.03.2020 30.04.2020 30.04.2020 126 NO LU VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ
2020 ŞUBAT KDV BEYANNAMESİ 26.03.2020 26.03.2020 24.04.2020 24.04.2020
2020 ŞUBAT BA / BS BİLDİRİMLERİ 31.03.2020   30.04.2020  
ŞUBAT 2020 DAMGA VERGİSİ BEYANI VE ÖDEMESİ 26.03.2020   UZATILMADI  
GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ  2019 ARALIK DEFTER BERATI YÜKLEME SÜRESİ 31.03.2020      

 

VERGİ ÖDEVİ AYI VERGİ ÖDEVİ YASAL BEYANNAME BİLDİRİM SÜRESİ YASAL ÖDEME TARİHİ UZATILAN BEYANNAME BİLDİRİM SÜRESİ UZATILAN ÖDEME TARİHİ İLGİLİ YASAL DÜZENLEME

NİSAN

 

2020

2020 MART KDV BEYANNAMESİ 27.04.2020 27.04.2020 27.07.2020 27.10.2020 518 NO LU VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ
2020 MART MUHTASAR BEYANNAME 27.04.2020 27.04.2020 27.07.2020 27.10.2020
2020 MART BA BS BİLDİRİMLERİ 30.04.2020   27.07.2020  
2020 MART DAMGA VERGİSİ BEYANI VE ÖDEMESİ 27.04.2020   UZATILMADI  
2020 OCAK DEFTER BERATI YÜKLEME SÜRESİ 30.04.2020   27.07.2020  
2019 ARALIK KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ DEFTER BERATI YÜKLEME SÜRESİ 30.04.2020   27.07.2020  
2019 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 30.04.2020 30.04.2020 UZATILMADI UZATILMADI

 

VERGİ ÖDEVİ AYI VERGİ ÖDEVİ YASAL BEYANNAME BİLDİRİM SÜRESİ YASAL ÖDEME TARİHİ UZATILAN BEYANNAME BİLDİRİM SÜRESİ UZATILAN ÖDEME TARİHİ İLGİLİ YASAL DÜZENLEME

MAYIS

 

2020

2020 NİSAN KDV BEYANNAMESİ 27.05.2020 27.05.2020 27.07.2020 27.11.2020 518 NO LU VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ
2020 NİSAN MUHTASAR BEYANNAME 27.05.2020 27.05.2020 27.07.2020 27.11.2020
2020 NİSAN BA BS BİLDİRİMLERİ 01.06.2020   27.07.2020  
2020 NİSAN DAMGA VERGİSİ BEYANI VE ÖDEMESİ 27.05.2020   UZATILMADI  
2020 ŞUBAT DEFTER BERATI YÜKLEME SÜRESİ 01.06.2020   27.07.2020  
2020 YILI EMLAK VERGİSİ 1.TAKSİDİ   01.06.2020   UZATILMADI

 

VERGİ ÖDEVİ AYI VERGİ ÖDEVİ YASAL BEYANNAME BİLDİRİM SÜRESİ YASAL ÖDEME TARİHİ UZATILAN BEYANNAME BİLDİRİM SÜRESİ UZATILAN ÖDEME TARİHİ İLGİLİ YASAL DÜZENLEME

HAZİRAN

 

2020

2020 MAYIS KDV BEYANNAMESİ 26.06.2020 26.06.2020 27.07.2020 28.12.2020 518 NO LU VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ
2020 MAYIS MUHTASAR BEYANNAME 26.06.2020 26.06.2020 27.07.2020 28.12.2020
2020 MAYIS BA BS BİLDİRİMLERİ 30.06.2020   27.07.2020  
2020 MAYIS DAMGA VERGİSİ BEYANI VE ÖDEMESİ 26.06.2020   UZATILMADI  
2020 MART DEFTER BERATI YÜKLEME SÜRESİ 30.06.2020   27.07.2020  

I-) 126 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları aşağıdaki gibidir:

Tüm Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri
 
II-) 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme süreleri uzayan mükellef grupları aşağıdaki gibidir:
 
1) Ticari, zirai ve serbest mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler,
 
2) Kurumlar vergisi mükelleflerinden korona virüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; Alışveriş Merkezleri Dahil Perakende, Sağlık Hizmetleri, Mobilya İmalatı, Demir Çelik Ve Metal Sanayii, Madencilik Ve Taş Ocakçılığı, Bina İnşaat Hizmetleri, Endüstriyel Mutfak İmalatı, Otomotiv İmalatı Ve Ticareti İle Otomotiv Sanayii İçin Parça Ve Aksesuar İmalatı, Araç Kiralama, Depolama Faaliyetleri Dahil Lojistik Ve Ulaşım, Sinema Ve Tiyatro Gibi Sanatsal Hizmetler, Matbaacılık Dahil Kitap, Gazete, Dergi Ve Benzeri Basılı Ürünlerin Yayımcılık Faaliyetleri, Tur Operatörleri Ve Seyahat Acenteleri Dahil Konaklama Faaliyetleri, Lokanta, Kıraathane Dahil Yiyecek Ve İçecek Hizmetleri, Tekstil Ve Konfeksiyon İmalatı Ve Ticareti, Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri, sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler.
 
3) Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler, (yüzme havuzu, hamam, kaplıca, spor, oyun ve düğün salonu, berber ve kuaför gibi işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler)
 
4) 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile 24.3.2020 tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22/3/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edildi.
 
Bu kapsamda mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatıldı.
 
65 yaş ve üstünde olunması nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması, vergi dairelerince yapılacak tespitlere istinaden resen gerçekleştirilecek olup bu kapsamdaki süre uzatımına ilişkin herhangi bir başvuruda bulunmamaya gerek bulunmamaktadır.
 
III- Mücbir sebep dolayısıyla olmasa da 2872 sayılı Kanunun ek 11’inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin aylık beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak yeniden belirlendi. Ocak-Haziran/2020 dönemine ilişkin Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi 31.07.2020 günü Cuma gününe kadar verilecek ve aynı süre içerisinde ödenecektir.
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter