Geri

GERİ KAZANIM KATILIM PAYININ BEYAN DÖNEMLERİ DEĞİŞTİ

25.03.2020

 

GERİ KAZANIM KATILIM PAYININ
 
BEYAN DÖNEMLERİ DEĞİŞTİ
 
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle ;
 
a) Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık olarak öngörülen beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak,
 
b) Diğerleri için üç aylık olarak öngörülen beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak,
 
yeniden belirlendi.
 
2872 sayılı Kanunun ek 11’inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na vermiş olduğu yetkiye dayanılarak beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak belirlendi.
 
2020 yılı için altı aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:
 
a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran.
 
b) İkinci dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık.
 
2021 yılından itibaren üç aylık beyan dönemleri ise aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:
 
a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.
 
b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.
 
c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.
 
d) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.
 
Ödeme süresinde bir değişiklik yapılmamıştır. Tahakkuk eden geri kazanım katılım payı, beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar, vergi daireleri veznelerine, PTT işyerlerine, anlaşmalı bankalara ödenebileceği gibi Başkanlığın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden banka kartı ve banka hesabından havale yöntemi ile de ödenebilecektir.
 
Tebliğin yayım tarihinden önce (22.3.2020) Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemleri için beyanname vermiş olanlar 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri beyannamelere daha önce beyanname verdikleri dönemlere ilişkin bilgileri dâhil etmeyeceklerdir.
 
Tebliğin yayım tarihinden önce (22.3.2020) Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemi için verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden geri kazanım katılım payları 31/7/2020 tarihine kadar ödenmelidir.
 
2872 sayılı Çevre Kanunu’na eklenen Geri Kazanım Katılım Payı başlıklı Ek Madde 11’de yurt içinde piyasaya arz edilen ve Kanunun Ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya süren/ithalatçılardan bu listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil edileceği hüküm altına alınmıştı. Bu çerçevede söz konusu madde uyarınca Ek-1 sayılı listede yer alan,
 
- Plastik poşetler için geri kazanım katkı payı uygulaması 1 Ocak 2019 tarihinde,
 
- Diğer kalemlerden lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç, plastik ambalaj, metal ambalaj, cam ambalaj, ahşap ambalaj içinse geri kazanım katılım payı uygulaması, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle, başlamıştı.
 
Yasa düzenlemesinden sonra;
 
- 4/4/2019 tarihli ve 30735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği” ile 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’na ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden sadece plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş;
 
- 05/02/2020 tarihli ve 31030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) ile 4/4/2019 tarihli ve 30735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği’nde değişiklikler yapılarak plastik poşet dışında, diğer ürünlerle ilgili başlayan uygulama konusunda düzenlemelerde bulunulmuştu.
 
22/3/2020 tarihli ve 31076 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) ile 4/4/2019 tarihli ve 30735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği’nde değişiklikler yapılmış olup; Geri Kazanım Katılım Payının beyan ve ödeme dönemleri değişmiştir.
 
Buna göre;
 
a) Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık olarak öngörülen beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak,
 
b) Diğerleri için üç aylık olarak öngörülen beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak, belirlenmiştir.
 
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.
 
Ödeme süresinde bir değişiklik yapılmamıştır. Tahakkuk eden geri kazanım katılım payı, beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar, vergi daireleri veznelerine, PTT işyerlerine, anlaşmalı bankalara ödenebileceği gibi Başkanlığın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden banka kartı ve banka hesabından havale yöntemi ile de ödenebilecektir.
 
Tebliğin yayım tarihinden önce (22.3.2020) Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemleri için beyanname vermiş olanlar 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri beyannamelere daha önce beyanname verdikleri dönemlere ilişkin bilgileri dâhil etmeyeceklerdir.
 
Tebliğin yayım tarihinden önce (22.3.2020) Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemi için verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden geri kazanım katılım paylarının 31/7/2020 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.  
 
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter