Geri

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA
 
32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
 
 
 
Türk  Parası  Kıymetini  Koruma  Hakkında  32  Sayılı  Kararda  yapılan değişiklikle; en fazla 5 kilogram ağırlığında standart işlenmemiş altının yolcu beraberinde yurda getirilmesi Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenecek esaslar dâhilinde mümkün hale gelmiştir.
 
03.03.2020 tarih ve 31057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da değişiklik yapıldı.
 
Bu düzenleme ile 32 sayılı Karar’ın 7’nci maddesinin (a) bendinin ikinci paragrafı değiştirilmiş ve 7’nci maddeye d bendinden önce gelmek üzere (ç) bendi eklenmiştir.
 
Bu düzenleme ile en fazla 5 kilogram ağırlığında standart işlenmemiş altının yolcu beraberinde yurda getirilmesi Bakanlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde mümkün hale gelmiştir.
 
Saygılarımızla.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

Şişli - İSTANBUL

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter