Geri

KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI / MOBİLYA ÜRÜNLERİNDE KDV % 18'DEN % 8'E İNDİRİLDİ

KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINDA
 
DEĞİŞİKLİK YAPILDI
 
MOBİLYA ÜRÜNLERİNDE KDV
 
% 18'DEN % 8'E İNDİRİLDİ
 
 
02/01/2020 tarihli ve 1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bazı ürünlerin KDV oranlarında aşağıdaki değişiklikler yapıldı. 
 
Tavuk yumurtasının toptan teslimlerinde %8 olan katma değer vergisi oranı %1’e indirildi. 
 
Balık teslimlerinde %8 olan katma değer vergisi oranı, toptancı halleri ve su ürünleri toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan teslimler ile bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan teslimlerde %1’e indirildi. 
 
GTİP numaraları itibarıyla belirlenmiş mobilya ürünlerine ilişkin teslimlerde katma değer vergisi oranı %18’den %8’e indirildi.
 
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28’inci maddesinde, katma değer vergisi oranının vergiye tabi her bir işlem için %10 olduğu, Bakanlar Kurulunun bu oranı, dört katına kadar artırmaya, %1'e kadar indirmeye, bu oranlar dâhilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkili olduğu belirtilmiştir.
 
Bu kapsamda katma değer vergisi oranları, değişik tarihlerde çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları (BKK) ile farklı mal teslimleri ile hizmet ifaları için farklı oranlarda uygulanmıştır.
 
Son olarak 30/12/2007 tarihli ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı BKK ile mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin daha önceki bütün kararnameler yürürlükten kaldırılarak, KDV oranları için temel bir düzenleme yapılmıştır.
 
Bu düzenlemede, mal ve hizmetlere halen uygulanmakta olan üçlü oran sistemi ve oranlar aynen korunarak mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları,
 
a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, % 18
 
b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1
 
c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8
 
olarak tespit edilmiştir. Söz konusu Karar ekinde yer alan vergi oranlarında, daha sonra muhtelif tarihlerde değişiklikler yapılmıştır.  
 
Son olarak 02/01/2020 tarihli ve 30996 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 02/01/2020 tarihli ve 1994 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir.
 
Tavuk yumurtasının toptan teslimlerinde %8 olan katma değer vergisi oranı %1’e indirildi. Balık teslimlerinde %8 olan katma değer vergisi oranı, toptancı halleri ve su ürünleri toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan teslimler ile bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan teslimlerde %1’e indirildi.
 
GTİP numaraları itibarıyla belirlenmiş mobilya ürünlerine ilişkin teslimlerde katma değer vergisi oranı %18’den %8’e indirildi.
 
Yapılan değişiklikle ilgiili Resmi Gazeteye ulaşmak için
 
 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

Şişli - İSTANBUL

 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter