Geri

2020 YILINDA ASGARİ ÜCRETİN MALİYETİ / ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ / KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI / ASGARİ ÜCRETTEN YAPILAN GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE
İŞVERENE MALİYETİ 

 

 

01.01.2020 - 31.12.2020

 

ASGARİ ÜCRET 2020
(01.01.2020 - 31.12.2020)
Brüt Ücret 2.943,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı 412,02 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 29,43 TL
Gelir Vergisi Matrahı 2.501,55 TL
Gelir Vergisi 375,23 TL
Damga Vergisi 22,34 TL
Kesintiler Toplamı 839,02 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 220,73 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 2.324,70 TL

 

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ 2020
Asgari Ücret 2.943,00 TL
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 456,17 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 58,86 TL
İşverene Toplam Maliyeti 3.458,03 TL

 


KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI

VE İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)


(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)

ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN İŞÇİLİK MALİYETİ (KAPICI)
(Bekar – Agi Yok – Teşvikli – BES Yok)
Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez
  Ocak – 2020
 ASGARİ ÜCRET 2.943,00
 SGK TABAN MATRAHI 2.943,00
 SGK TAVAN MATRAHI 22.072,50
 GÜN 30
 GÜNLÜK ÜCRETİ 98,10
 BRÜT AYLIK ÜCRETİ 2.943,00
 İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) 29,43
 İŞÇİ SGK PAYI (%14) 412,02
 GELİR VERGİSİ MATRAHI (Kapıcı Olduğu İçin GV Muaf) 0
 GELİR VERGİSİ TUTARI (Kapıcı Olduğu İçin GV Muaf) (%15) 0
 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI (GV Olmadığı İçin AGİ Yok) 0
 KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI 0
 DAMGA VERGİSİ TUTARI (Kapıcı Olduğu İçin DV Muaf) (%0,759) 0
 ZORUNLU BES KESİNTİSİ 0
 KESİNTİLER TOPLAMI 441,45
 NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ.Siz) 2.501,55
 BRÜT AYLIK ÜCRETİ   2.943,00
 İŞVEREN SGK PAYI (%20,5)   603,32
İŞVEREN SGK TEŞVİK (%5)   (-147,15)
KALAN İŞVEREN SGK PAYI (%15,5)   456,17
 İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2)   58,86
 TOPLAM MALİYET   3.458,03

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

Şişli - İSTANBUL

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter