Geri

2020 YILINDA BEYAN VE ÖDEME SÜRELERİ / BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

BEYANNAME VERME VE ÖDEME GÜNLERİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
İlgili Dönem Beyan Tarihi  Son Ödeme tarihi
Ocak,Şubat,Mart 17 Mayıs 17 Mayıs
Nisan,Mayıs,Haziran 17 Ağustos 17 Ağustos
Temmuz Ağustos Eylül 17 Kasım 17 Kasım
Ekim Kasım Aralık 17 Şubat 17 Şubat
TURİZM PAYI BEYANNAMESİ ( ÜÇ AYLIK ) - Gelir Vergisi Mükellefleri
İlgili Dönem Beyan Tarihi  Son Ödeme tarihi
Ocak,Şubat,Mart 30 Nisan 30 Nisan
Nisan,Mayıs,Haziran 31 Temmuz 31 Temmuz
Temmuz Ağustos Eylül 31 Ekim 31 Ekim
Ekim Kasım Aralık 31 Ocak 31 Ocak
TURİZM PAYI BEYANNAMESİ ( AYLIK ) - Kurumlar Vergisi Mükellefleri
İlgili Dönem Beyan Tarihi  Son Ödeme tarihi
Her Ayın Son Günü Mesai Bitimine kadar Son Günü Mesai Bitimine kadar
KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ
İlgili Dönem Beyan Tarihi  Son Ödeme tarihi
Her Ayın 26.Günü Mesai Bitimine kadar 26.Günü Mesai Bitimine kadar
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
İlgili Dönem Beyan Tarihi  Son Ödeme tarihi
Her Yılın Bitiminin Ardından 31 Mart günü Mesai Bitimine kadar 1.Taksit 31 Mart
2.Taksit 31 Temmuz
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ
İlgili Dönem Beyan Tarihi  Son Ödeme tarihi
Her Yılın Bitiminin Ardından 30 Nisan günü Mesai Bitimine kadar Tek Ödeme 30 Nisan
 
KONAKLAMA VERGİSİ BEYANNAMESİ
İlgili Dönem Beyan Tarihi  Son Ödeme tarihi
Her Ayın 26.Günü Mesai Bitimine kadar 26.Günü Mesai Bitimine kadar
MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ
İlgili Dönem Beyan Tarihi  Son Ödeme tarihi
Her Ayın 26.Günü Mesai Bitimine kadar 26.Günü Mesai Bitimine kadar
GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ ( ÜÇ AYLIK ) - Gelir Vergisi Mükellefleri
İlgili Dönem Beyan Tarihi Son Ödeme tarihi
Ocak,Şubat,Mart 24 Nisan 30 Nisan
Nisan,Mayıs,Haziran 24 Temmuz 31 Temmuz
Temmuz Ağustos Eylül 24 Ekim 31 Ekim
Ekim Kasım Aralık 24 Ocak 31 Ocak
GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ ( AYLIK ) - Kurumlar Vergisi Mükellefleri
İlgili Dönem Beyan Tarihi Son Ödeme tarihi
Her Ayın  24.Günü Mesai Bitimine kadar  Son Günü Mesai Bitimine kadar

 

AYRINTILI BEYANNAME VERME

VE ÖDEME SÜRELERİ İÇİN

 

T.C.

HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/115

 

Konusu: 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması

Tarihi : 29/03/2019

Sayısı  : VUK-115 / 2019-5

1. Giriş:

Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması:

Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla zaman zaman beyanname verme sürelerinin son günü ödeme süresinin sonuna kadar uzatılmaktadır. Mükelleflerin ve meslek mensuplarının beyanname verme sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerinin karşılanması amacıyla bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri uzatılmıştır.

Buna göre 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken Muhtasar (Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi, Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddesi kapsamında verilenler ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil), Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, Yıllık Gelir Vergisi ve Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri tek seferde ödenen vergilerde ödeme süresinin, taksitle ödenen vergilerde ise ilk taksit ödeme süresinin son günü bitimine kadar uzatılmıştır.

Yeni oluşan durumda beyanname türleri itibarıyla beyanname verme ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Beyanname Türü

Beyanname verilme zamanı

Ödeme zamanı

Muhtasar

Takip eden ayın 26’sı

Takip eden ayın 26’sı

Damga Vergisi

Takip eden ayın 26’sı

Takip eden ayın 26’sı

Katma Değer Vergisi

Takip eden ayın 26’sı

Takip eden ayın 26’sı

Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usul)

Şubat Ayının son günü

Şubat Ayının son günü

Yıllık Gelir Vergisi

Mart Ayının son günü

Mart Ayının son günü

Kurumlar Vergisi

Nisan Ayının son günü

Nisan Ayının son günü

Geçici Vergi 1. Dönem

17 Mayıs

17 Mayıs

Geçici Vergi 2. Dönem

17 Ağustos

17 Ağustos

Geçici Vergi 3. Dönem

17 Kasım

17 Kasım

Geçici Vergi 4. Dönem

17 Şubat

17 Şubat

 
Öte yandan, kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerin beyanname verme sürelerinin de yukarıdaki esaslar dahilinde ödeme süresinin son gününe kadar uzayacağı tabidir.

Duyurulur.

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkanı V.

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

Şişli - İSTANBUL

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter