Geri

2020 YILINDA AMORTİSMAN AYIRMA SINIRI - DOĞRUDAN GİDER YAZMA SINIRI

 

AMORTİSMAN AYIRMA
SINIRI (Direk Gider Yazma Sınırı)
2019
2020
1.200,00 TL
1.400,00 TL

 

Güncel amortisman oranları için tıklayınız.

AMORTİSMAN ORANLARI   

 

SEÇİMLİK HAKKIN KULLANIMI

 

Amortisman yoluyla itfa ya da doğrudan gider yazma konusundaki seçimlik hakkın, iktisadi kıymetlerin iktisap edildiği yılda kullanılması gerekmektedir.

İktisadi kıymetlerin iktisap edildiği dönemde Amortisman yoluyla itfa seçeneği tercih edilmişse, sonradan bu seçimden vazgeçip itfa edilmeyen kısmın izleyen yıllarda tamamen gider yazılması mümkün değildir.

İktisap edildiği yılda gider yazılmayan iktisadi kıymetler için Amortisman yoluyla itfa seçeneğinin tercih edildiğinin kabulü gerekmektedir. Bu durumda birinci yılın Amortismanı ayrılmış kabul edilip bakiye tutar kalan süre içerisinde itfa edilecektir. İktisap edilen bu tür iktisadi kıymetlerin kayıtlarda izlenilmesi amaçlanılıyorsa; bu kıymetler aktifleştirilip yüzde yüz oranında Amortisman hesaplamak suretiyle de gider yazılabilir.

İKTİSADİ VE TEKNİK BAKIMDAN

BÜTÜNLÜK ARZ EDEN  İKTİSADİ KIYMETLER

İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz eden iktisadi kıymetlerin toplam tutarı, kanunen belirlenen tutardan fazla ise, doğrudan gider yazılması mümkün değildir.

Örneğin bir lokanta işletmesi için satın alınan çatal ve kaşıklar tek tek göz önünde bulundurulunca kanunen belirlenen tutardan fazla olmayabilir; ancak bu çatal ve kaşıkların doğrudan gider yazılabilmesi için toplam tutarın göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

DEĞERİ BELİRLİ BİR TUTARI AŞMAYAN

ALET, EDEVAT VE DEMİRBAŞLARIN AMORTİSMANI

Vergi Usul Kanunu'nun 313 ncü maddesine göre mükellefler; değeri yukarıdaki tutarı aşmayan peştamallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri ilgili tutarı aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşları amortismana tabi tutmadan doğrudan doğruya gider yazma imkânı sağlanmıştır.

Ancak, iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır.

Değeri, bu şekilde tespit edilen tutarın altında kalan alet edevat mefruşat ve demirbaşlar ile peştamallıklar doğrudan doğruya gider yazılabileceği gibi, amortisman yoluyla da itfa edilebilir. Ancak bu konuda aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

AMORTİSMAN AYIRMA SINIRI

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN AYIRMA SINIRI

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN AYIRMA SINIRI TUTAR
2020 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma Sınırı 1.400 TL
2019 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma Sınırı 1.200 TL
2018 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma Sınırı 1.000 TL
2017 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma Sınırı 900 TL
2016 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma Sınırı 900 TL
2015 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma Sınırı 880 TL
2014 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma Sınırı 800 TL
2013 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma Sınırı 800 TL
2012 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma Sınırı 770 TL
2011 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma Sınırı 700 TL
2010 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma Sınırı 680 TL
2009 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma Sınırı 670 TL
2008 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma Sınırı 600 TL
2007 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma Sınırı 560 TL
2006 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma Sınırı 520 TL
2005 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma Sınırı 480 TL
2004 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma Sınırı 440 TL
2003 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma Sınırı 350 TL
2002 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma Sınırı 250 TL
2001 Yılı Demirbaş ve Amortisman Ayırma Sınırı 150 TL

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

Şişli - İSTANBUL

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter