Geri

VERGİ MÜKELLEFİYETİ AYNI GÜN BAŞLAYIP BİTENLER İÇİN VERGİ MÜKELLEFİYETİNDEN DOLAYI BAĞKUR KAYDI OLUŞTURULMAYACAK

 
VERGİ MÜKELLEFİYETİ AYNI GÜN
 
BAŞLAYIP BİTENLER İÇİN
 
VERGİ MÜKELLEFİYETİNDEN DOLAYI BAĞKUR KAYDI
 
OLUŞTURULMAYACAK
 
 
 
 
" Vergi mükellefiyet başlangıç ve bitiş tarihleri aynı gün olanlar için vergi mükellefiyet kayıtlarından dolayı 4/1-b kapsamında sigortalılık (bağ-kur) kaydı oluşturulmayacaktır. "
 
 
VERGİ MÜKELLEFİYETİ AYNI GÜN BAŞLAYIP BİTENLERİN BAĞKUR SİGORTALILIK DURUMU:  
 
Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar 5510 sayılı Kanunun 4 -1/b kapsamında sigortalı sayılmıştır.
 
5510 sayılı Kanunun 7’nci maddesinde, 4/1-b bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan gelir vergisi mükellefi olanlar ile şahıs şirketlerinden kollektif, adi komandit şirketlerin komandite ortakları ve donatma iştiraki ortakların sigortalılıklarının vergi mükellefiyetlerinin başladığı tarihte başlayacağı, 9’uncu maddesinde ise gelir vergisi mükellefi olanların mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri tarihte sigortalılıklarının sona ereceği öngörülmüştür.
 
SGK, Gelir İdaresi Başkanlığı veri tabanında bulunan gerçek ve basit usulde vergi mükellefiyetlerinin başlangıç ve bitiş tarihlerine ait kayıtlara göre sigortalılık kaydı oluşturulmaktadır.
 
Bildirilen bu kayıtlardan vergi mükellefiyet başlangıç ve bitiş tarihi aynı gün olanlara 01/10/2008 tarihinden sonra 4-1/b (b) kapsamında tescil kaydı yapılarak bir günlük hizmet verilmekte iken aynı gün başlayıp aynı gün sonlandırılan vergi mükellefiyet kayıtlarından sonra yeniden vergi mükellefi olan ve vergi kaydı devam eden sigortalıların genç girişimci teşvik uygulamasından yararlanamadıklarının anlaşılması yapılan düzenlemeyle vergi mükellefiyet başlangıç tarihi ile bitiş tarihi aynı olan kayıtlardan dolayı vergilendirme yapılmadığından, bu kayıtların vergi kayıt süresi olarak kabul edilmemesi gerektiğine karar verilmiştir.
 
Bu itibarla, vergi mükellefiyet başlangıç ve bitiş tarihleri aynı gün olan kayıtların tespiti halinde aynı gün başlayıp biten vergi mükellefiyet kayıtlarından dolayı 4/1-b kapsamında sigortalılık kaydı oluşturulmayacaktır.
 
ÖRNEK: Gelir İdaresi Başkanlığınca SGK kayıtlarına on-line olarak bildirilen Mükellefin 10/7/2018 tarihinde başlayan vergi kaydının aynı gün sona erdiği, sonraki bir tarihte on-line gelen 04/11/2019 tarihinde başlayan mükellefiyet kaydının ise devam ettiği tespit edilmiştir. Bu kayıtlara göre mükellefin 4/1-b kapsamındaki sigortalılığı, 04/11/2019 tarihinde başlayan vergi kaydı esas alınarak tescil tarihi 04/11/2019 olarak değiştirilecektir.
 
Saygılarımızla.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

Şişli - İSTANBUL

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter