Geri

GECİKME ZAMMI ORANI AYLIK %2,5’DEN %2’YE İNDİRİLDİ

GECİKME ZAMMI ORANI AYLIK %2,5’DEN %2’YE İNDİRİLDİ

 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesine göre 1 Temmuz 2019 tarihinden bu yana aylık %2,5 oranında uygulanmakta olan gecikme zammı oranı, 2 Ekim 2019 tarihinden itibaren %2’ye indirildi.

Buna göre gecikme zammı, gecikme faizi, izahat zammı ve pişmanlık zammı oranları yıllık bazda %24 olmuştur.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesine göre amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı aylık (1266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Temmuz 2019 tarihinden bu yana) aylık %2,5 oranında gecikme zammı uygulanmaktaydı.

Maddenin verdiği yetkiye istinaden 2 Ekim 2019 Tarihli ve 30906 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gecikme zammı oranı, 2 Ekim 2019 tarihinden itibaren aylık %2 olarak belirlenmiştir.

Gecikme zammı; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre uygulanan vergi ziyaı cezalarında %2 oranında, mahkemeler tarafından verilen ve ceza mahiyetinde olan amme alacaklarında ise bu oranın yarısı ölçüsünde uygulanmaktadır.

Bunların dışındaki ceza mahiyetinde olan amme alacaklarına gecikme zammı uygulanmamaktadır.

 

Gecikme zammındaki değişime bağlı olarak Vergi Usul Kanunu’nun

— 112’nci maddesine göre uygulanan “gecikme faizi oranı”

— 370’inci maddesine göre uygulanan “izahat zammı oranı”

— 371’inci maddesine göre uygulanan ” pişmanlık zammı oranı”da aylık %2 olmuştur.

Gecikme zammı bir liradan az olamamaktadır.

Gecikme zammı, 5035 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 02.01.2004 tarihinden itibaren günlük esasa göre hesaplanmaktadır.

Saygılarımızla.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

Şişli - İSTANBUL

 

 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter