Geri

GECİKME ZAMMI ORANI AYLIK % 2,5 OLARAK BELİRLENDİ

GECİKME ZAMMI ORANI
 
AYLIK % 2,5 OLARAK BELİRLENDİ
 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesine göre 5 Eylül 2018 tarihinden bu yana aylık %2 oranında uygulanmakta olan gecikme zammı oranı, 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren %2,5’e çıkarıldı.
 
Gecikme zammındaki değişime bağlı olarak Vergi Usul Kanunu’nun
— 112’nci maddesine göre uygulanan “gecikme faizi oranı”
— 370’nci maddesine göre uygulanan “izahat zammı oranı”
— 371’inci   maddesine  göre  uygulanan”pişmanlık zammı oranı” da aylık % 2,5’e çıkmış oldu.
 
Buna göre gecikme zammı, gecikme faizi, izahat zammı ve pişmanlık zammı oranları yıllık bazda %30 olmuştur.
 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesine göre amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı aylık (62 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gecikme zammı  oranı 5 Eylül 2018 tarihinden bu yana)aylık %2 oranında gecikme zammı uygulanmaktaydı.
 
Maddenin verdiği yetkiye istinaden 29 Haziran 2019 Tarihli ve 30816 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gecikme zammı oranı, 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren aylık %2,5 olarak belirlenmiştir.
 
Gecikme zammı; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre uygulanan vergi ziyaı cezalarında
%2,5 oranında, mahkemeler tarafından verilen ve ceza mahiyetinde olan amme alacaklarında ise bu oranın yarısı ölçüsünde uygulanmaktadır.
 
Bunların dışındaki ceza mahiyetinde olan amme alacaklarına gecikme zammı uygulanmamaktadır.
 
Gecikme zammındaki değişime bağlı olarak Vergi Usul Kanununun
— 112’nci maddesine göre uygulanan “gecikme faizi oranı”
— 370’nci maddesine göre uygulanan “izahat zammı oranı”
— 371’inci maddesine göre uygulanan ”pişmanlık zammı oranı” da aylık %2,5 e çıkmıştır.
 
Gecikme zammı bir liradan az olamamaktadır.
 
Gecikme zammı, 5035 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 02.01.2004 tarihinden itibaren günlük esasa göre hesaplanmaktadır.
 
YAPILANDIRMA TAKSİTLERİ İLE
 
DAMGA VERGİSİNİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ HALİNDE
 
UYGULANAN GEÇ ÖDEME ZAMMI AYLIK %2’DEN
 
AYLIK %2,5’E YÜKSELTİLMİŞTİR
 
 
6111, 6552, 6736, 7020 ve 7143 sayılı yapılandırma kanunlarına göre, yasal süresinde ödenmeyen taksit tutarlarına her ay ve kesri için %2 olarak uygulanmakta olan gecikme zammı ile tahsilatı SGK tarafından yapılan damga vergisine uygulanan gecikme zammı oranı 2019 yılı Temmuz ayından başlanılmak üzere %2,5 olarak uygulanacaktır.
 
GEÇ ÖDEME ZAMMININ UYGULAMASININ ESASLARI:
 
Bilindiği üzere, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesinin birinci fıkrasında, amme alacağının ödeme süresi içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı %2 oranında gecikme zammı tatbik olunacağı hüküm altına alınmış bulunmaktadır.
 
29/06/2019 tarihli ve 30816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 31/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %2,5 olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda tahsilatı SGK tarafından yapılan damga vergisinin geç ödenmesi halinde de bu kanun hükmü uygulanmaktadır.
 
Yine, 6111, 6552, 6737, 7020 ve 7143 sayılı yapılandırma kanunlarına göre; “yapılandırma anlaşmalarına göre ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla yapılandırma kanunlarından yararlandırılır.” hükmü amirdir. Buna göre, yapılandırma anlaşmalarına göre 2019/Temmuz ayından itibaren, taksitli ödemenin seçilmesi halinde, her yıl için ödenmeyen veya eksik ödenen 2 ve daha az taksitin, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi halinde her ay ve kesri için uygulanacak geç ödeme zammı aylık %2’den aylık %2,5’ye , yükseltilmiştir.
 
Sosyal Güvenlik Mevzuatına göre prim alacaklarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı uygulaması 6183 sayılı yasaya göre değil 5510 sayılı Kanunun 89. Maddesine göre belirlenmektedir.
 
5510 sayılı Kanunun 89’uncu maddesinde “Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için %2 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır. Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır.” Buna göre prim ve diğer alacakların geç ödenmesi halinde ilk üç ay için %2 oranında gecikme cezası, diğer aylar içinde DİBS faiz oranlarına göre gecikme zammı uygulanmaktadır.
 
Saygılarımızla…

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

Şişli - İSTANBUL

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter