Geri

YASAL SÜRESİ DIŞINDA DÜZENLENEN AYLIK PRİM HİZMET BELGELERİ SGK’YA ELEKTRONİK OLARAK VERİLEBİLECEK

" YASAL SÜRESİ DIŞINDA DÜZENLENEN
 
AYLIK PRİM HİZMET BELGELERİ
 
SGK’YA ELEKTRONİK OLARAK VERİLEBİLECEK "
 
 
" Sosyal Güvenlik Kurumu, süresi içinde düzenlenen aylık prim hizmet belgelerini e-Sigorta sistemi üzerinden elektronik olarak alırken, süresinde verilmeyen veya süresi dışında düzenlenen aylık prim hizmet belgelerini manuel olarak kağıt ortamında alabilmekteydi.
 
Yapılan düzenleme ile artık süresi dışında düzenlenen asıl, ek veya iptal aylık prim hizmet belgeleri SGK’ ya elektronik olarak verilebilecektir. "
 
YASAL SÜRESİ DIŞINDA DÜZENLENEN AYLIK PRİM HİZMET BELGELERİNİN
SGK’YA VERİLME USUL VE ESASLARI:
 
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi, verilmesi ve saklanmasına ilişkin 102’nci maddesine göre,
 
“5510 sayılı kanunun 4-1/a kapsamındaki sigortalılar için cari aya ilişkin düzenlenecek asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesini;
 
a) Özel nitelikteki işyeri işverenleri, en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde,
 
b) Resmî nitelikteki işyeri işverenleri ise, en geç belgenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23’ünde,
 
c) Bazı özel nitelikteki işyeri işverenleri ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasında; bazı resmî nitelikteki işyeri işverenleri ise ayın 1’i ile 30’u arasında ücret alan sigortalılar çalıştırdığından, bu nitelikteki işyeri işverenlerince;
 
1) Ayın 1’i ile 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde,
 
2) Ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalılar için en geç belgenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23’ünde, saat 23.59’a kadar e-Sigorta kanalıyla SGK’ ya gönderebilmektedirler.
 
Yapılan düzenlemeden önce aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmemesi halinde, süresi dışında düzenlenen belgelerin internet ortamında gönderilmesi mümkün bulunmadığından, süresi dışında verilecek aylık prim ve hizmet belgelerinin kağıt ortamında düzenlenerek işyerinin bağlı bulunduğu SGK’nın ilgili birimine elden verilmesi veya posta kanalıyla gönderilmesi gerekmekteydi.
 
Yapılan düzenleme ile yasal verilme süresi geçmiş aylık prim ve hizmet belgeleri internet ortamından SGK internet sayfasında bulunan “e-SGK-İşveren-e-Bildirge v.2” menusu üzerinden verilebilmektedir.  
 
Bu düzenleme 2008/10. Ay aylık prim ve hizmet belgesi ve sonrası dönemlere ilişkin olarak kullanılabilecek olup, İşverenler veya meslek mensuplarımızca (B)-Yasal Süresi Dışında Verilmiş APHB” kodu ile bu kapsamdaki belgelerini gönderebileceklerdir.
 
İşverenler veya meslek mensuplarımızca sisteme kaydedilen süresi dışında düzenlenen belgelerin doğruluğu SGK tarafından incelemeye tabi tutulabilir. Bu belgeler SGK tarafından gerekli incelemenin yapılarak onaylanabilmesi amacıyla işyerinin bağlı bulunduğu SGK ünitesinin onay ekranlarına düşecek ve ilgili ünite tarafından onaylanmasının ardından tahakkuk ve hizmet kayıtları oluşacaktır. (B)-Yasal Süresi Dışında Verilmiş APHB” kodu ile işveren veya meslek mensuplarınca sisteme kaydedilen belgeler için toplu onay yapılamayacaktır.
 
İşverenler veya meslek mensuplarımızca sisteme yüklenip denetime gönderilen belgelerin tahakkuk kısmı denetime sevkle birlikte oluşacak ve işverenlerce oluşturulan tahakkuk ödenebilecek olmakla birlikte bu tür belgelerin hizmet kayıtları denetim neticesine göre oluşturulacaktır.
 
Tahakkuk kısmının, denetim sonucunun beklenilmeden ödenebilmesi daha fazla gecikme cezası ve gecikme zammının oluşmaması açısından önemli bir düzenlemedir. Zira sonradan düzenlenen APHB’nin den doğan sigorta primlerinin denetim sonucunda ödenmesinin beklenilmesi halinde her ay için fazladan gecikme cezası ve gecikme zammı doğmasına neden olunacağı bilinmelidir. APHB’nin işleme alınmaması halinde ise, ödenen sigorta primleri işverenlere iade olacaktır.
 
İşverenler veya meslek mensuplarımız sisteme kaydetmiş oldukları belgelerin ne aşamada olduğuna ilişkin bilgiye e-Bildirge v.2 ekranlarında bulunan “Şube Onayı Gerektiren Belge Durumları” menüsü üzerinden ulaşabileceklerdir.
 
SGK tarafından yapılan inceleme neticesinde, işverence sisteme kaydedilen belgenin tamamının işleme alınmayacağı ya da kısmi olarak işleme alınmaması gereken bir kısmının olduğu durumlarda belge SGK tarafından reddedilecek, reddedilen belgeler işveren ekranlarına düşecek ve işverenlerce sistemden silinebileceği gibi düzeltme yapılmak suretiyle (denetim neticesinde işlem yapılan belgeler hariç) tekrar onaylanabilecektir.  
 
Süresi dışında düzenlenen aylık prim hizmet belgelerinden dolayı uygulanacak idari para cezalarında herhangi bir değişiklik olmamaktadır. Ayrıca yapılan düzenleme sonucunda süresi dışında düzenlenen aylık prim hizmet belgelerinin elektronik olarak gönderilmesi bir zorunluluk olmayıp, dileyen işverenlerimiz veya meslek mensuplarımız bu belgeleri eskiden olduğu gibi kâğıt ortamında da gönderebilirler.
 
Saygılarımızla.
 
 
 
 
 
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter