Geri

YEME İÇME HİZMETLERİNDE KDV ORANLARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ YAYIMLANDI

02.05.2024

 
 
YEME İÇME HİZMETLERİNDE
 
KDV ORANLARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN
 
KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ
 
DEĞİŞİKLİĞİ YAYIMLANDI
 
 
 
27.4.2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 51 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yeme içme hizmetlerinde KDV oranlarının uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapıldı.
 
Bilindiği üzere 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;  
 
%18 olarak uygulanmakta olan genel KDV oranı %20’ye % 8 KDV’ye tabi teslim ve hizmetlerin KDV oranı %10’a, yükseltilmişti.
 
Tebliğe göre (G) Lokantasında yemek yiyen müşteri (D), lokantadan ayrılırken 1 kg baklava satın aldıysa, lokanta, müşteriye vermiş olduğu yemek hizmeti ile baklava satışında %10 oranında KDV hesaplayacaktır.
 
GİB, basın açıklamasında Tebliğin uygulamada görülen yanlışların düzeltilmesi ve suistimallerin önlenmesine yönelik hazırlandığını belirtmiştir. Ancak Tebliğ değişikliği 1/5/2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
 
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28’inci maddesinde, katma değer vergisi oranının vergiye tabi her bir işlem için %10 olduğu, Bakanlar Kurulunun bu oranı, dört katına kadar artırmaya, % 1'e kadar indirmeye, bu oranlar dâhilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkili olduğu belirtilmiştir.
 
Bu kapsamda katma değer vergisi oranları, değişik tarihlerde çıkarılan Bakanlar Kurulu/Cumhurbaşkanı Kararları ile farklı mal teslimleri ile hizmet ifaları için farklı oranlarda uygulanmıştır.
 
Son olarak 30/12/2007 tarihli ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı BKK ile mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin daha önceki bütün kararnameler yürürlükten kaldırılarak, KDV oranları için temel bir düzenleme yapılmıştır.
 
Bu düzenlemede, mal ve hizmetlere halen uygulanmakta olan üçlü oran sistemi ve oranlar aynen korunarak mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları,
 
a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, %18
 
b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %1
 
c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %8
 
olarak tespit edilmiştir. Söz konusu Karar ekinde yer alan vergi oranlarında, daha sonra muhtelif tarihlerde değişiklikler yapılmıştır.  
 
Bu kapsamda 7 TEMMUZ 2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı BKK’ın da yapılan değişiklik ile
 
%18 olarak uygulanmakta olan genel KDV oranı %20’ye
 
Karara Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için uygulanmakta olan %8 KDV oranı %10’a,
 
yükseltilmişti.
 
27.4.2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 51 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yeme içme hizmetlerinde KDV oranlarının uygulanmasına ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.
 
2.4.  Yiyecek  ve  İçecek  Sunulan Yerlerde KDV Oran Uygulaması
 
2.4.1. Kapsam
 
2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (II) sayılı listenin [386] 24 üncü sırasında yer alan; kahvehane, kır kahvesi,   çay   bahçesi,   çay   ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek  yenilen  yerler,  yemeği  pakette satan  veya  diğer  şekillerde  yemek hizmeti  sunan  yerler  (hazır  yemek şirketleri  dâhil),  lokanta,  içkili  lokanta, kebapçı  ve  benzeri  yerlerde  verilen hizmetlerde KDV oranı (…) olarak (% 10) uygulanmaktadır.
 
İndirimli oran uygulanan yerlerde verilen hizmetler içinde alkollü içecek servisinin de bulunması halinde, hizmetin alkollü içeceklere ilişkin kısmına KDV (% 20) oranı uygulanır. Alkollü içecekler, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan içecekleri (kolalı gazozlar hariç) ifade etmektedir.
 
Yukarıda   sayılan   işletmeler toplam hizmet bedeli içinde alkollü içeceklere ilişkin   olan   ve   olmayan   kısmı hesaplayarak faturada ayrıca gösterirler ve alkollü içeceklere isabet eden kısım üzerinden diğer kısım üzerinden (% 20), KDV hesaplayarak KDV tutarını (% 10) ayrı  ayrı  ve  toplam  olarak  faturada gösterirler.
 
Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, birahane,  kokteyl  salonu  ve  benzeri yerlerde   verilen   hizmetler oranında KDV’ye tabidir.
 
Yukarıda  belirtilen  yerlerin  tanımı  ve tasnifinde,  24/4/1930  tarihli  ve  1593 sayılı,  4/7/1934  tarihli  ve  2559  sayılı, 14/6/1989   tarihli   ve   3572   sayılı, 12/4/2000   tarihli   ve   4562   sayılı, 10/7/2004   tarihli   ve   5216   sayılı, 22/2/2005  tarihli  ve  5302  sayılı  ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunlara göre yürürlüğe konulan  "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik" ve ilgili diğer mevzuat esas alınır.
 
Bu  işletmeler  prensip  olarak  hizmet işletmesi buralarda  imal  edilen  veya  dışarıdan temin edilen gıda maddelerinin buralarda veya dışarıda müşterilere içeceklerde hesaplanır.
 
Örnek 1:
 
(K) Kahvecisi, kendi hazırladığı yanında (T) işletmesinden temin   ettiği   keklerin   de   satışını yapmaktadır. Self-servis  olarak  hizmet veren  işletmeye  gelen müşteri sipariş ettiği kahvenin yanında ıslak kek satın almış ve işletmeye ait alanda oturmak yerine siparişlerinin paketlenmesini istemiştir. Ayrıca 100 gr Türk kahvesi çektirmiştir. Kafeterya  ruhsatına sahip olan   (K)’nın   yaptığı   bu   satışların tamamında %10 oranında KDV hesaplanacaktır.
 
Örnek 2:
 
(G) Lokantasında yemek yiyen müşteri (D), lokantadan ayrılırken 1 kg baklava satın almıştır. Lokanta, müşteriye vermiş olduğu yemek hizmeti ile baklava satışında %10 oranında KDV hesaplayacaktır.
 
Bu işletmelerin telefonla veya internet üzerinden sipariş suretiyle adrese gönderme,   gel-al   gibi   yöntemlerle
yaptıkları   tüm   satışlar   da   aynı mahiyettedir.
 
Örnek 3:
 
(A) Pastanesi, telefonla verilen sipariş üzerine imalathanesinde 8 kişilik doğum günü pastası   hazırlamıştır. Müşteri pastanın ev adresine gönderilmesi yerine iş çıkışı pastaneye gelerek pastayı alacağını bildirmiştir. İş çıkışında sipariş pastanın yanında 1 kg kuru  pasta  ve  2  şişe  limonata  satın almıştır. Pastane işletme ruhsatına sahip (A)’nın sipariş suretiyle hazırladığı pasta ve  yanındaki  gıda  satışlarında  %10 oranında KDV hesaplanacaktır.
 
Öte   yandan,   yiyecek   ve   içecek hizmetlerine  yönelik  işyeri  açma  ve çalışma ruhsatı bulunmadığı müşterilerine masa, oturma yeri, tezgâh gibi servis yapılabilen alanlarda yiyecek ve  içecek  hizmetleri  sunanların  bu yerlerde yaptıkları gıda satışları da 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 24 üncü kapsamındadır.
 
Örnek 4:
 
Sahilde faaliyet gösteren (B) Büfe  İşletmesi,  yiyecek  ve  içecek hizmetlerine  yönelik  işyeri  açma  ve çalışma ruhsatı bulunmadığı büfesinin  önüne  yerleştirdiği  masa  ve taburelerde oturan müşterileri ile sahilde bulunan şezlonglarda denize  girenlere tost, çay ve meşrubat satışı yapmaktadır.
 
(B)  Büfe  İşletmesi,  fiilen  yiyecek  ve içecek hizmetleri sunduğundan hazırladığı   tost   ve   çayın   yanında dışarıdan   hazır   temin   ettiği   gıda maddelerinin satışında  %10  oranında KDV hesaplayacaktır.
 
Yukarıda sayılan hizmet konaklama tesislerinin bulunması  halinde,  Kültür  ve  Turizm Bakanlığına veya ilgili belediyeye başvurularak, bu yerlerin belirten  bir  yazı  alınır.  Bakanlık  veya belediye, söz konusu hizmet birimlerinin mahiyetini bu bölümün paragrafında belirtilen çerçevesinde tespit eder.
 
Tesislerinin bünyesindeki birimlerinde sunulan hizmetlerde oranı bu tespit esas alınarak uygulanır.
 
Öte yandan, turizm işletmesi belgesine sahip konaklama tesislerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen söz konusu  belgede,  yiyecek  ve  içecek sunulan mekânların açıkça olması göz önüne alınarak, Bakanlıktan ayrıca  bir  yazı  alınması  zorunluluğu bulunmamaktadır. Buna kapsamdaki konaklama tesislerince vergi dairesine turizm işletmesi belgesinin bir örneğinin ibraz edilmesi yeterlidir.
 
Turizm işletmesi belgesine olmayan mükellefler ise ruhsat veren yerel yönetim biriminden alacakları  yazıyı  vergi  dairesine  ibraz ederler.
 
Konaklama tesislerinin bünyelerindeki bu tür hizmet birimlerinin, işletmeye  açılmadan  önce  bu  yazının temin edilerek vergi dairesine verilmesi zorunludur.
 
Söz  konusu  yazının,  bu  tür  hizmet birimlerinin işletmeye açılmadan temin edilerek vergi dairesine verilmemesi halinde, mahiyetlerine bakılmaksızın bu yerlerde  verilecek hizmetlere genel KDV oranı uygulanır.
 
2.4.2. Konaklama Tesislerinin Bünyesindeki Hizmet Birimlerinde Yiyecek-İçecek Hizmetleri
 
2007/13033 sayılı Kararnamenin eki (II) sayılı listenin ([388]) 24 üncü sırasına göre otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama  tesislerinin bünyesindeki;
 
- Lokanta, restaurant, restaurante,
 
- Alakart lokantası,
 
- Kahvaltı salonu,
 
- Açık yemek alanı,
 
- Yemek terası,
 
- Kafeterya, snack bar, vitamin bar,
 
- Pasta salonu,
 
- Lobi,
 
gibi mekanlarda verilen hizmetlerde oranında KDV uygulanır. Bu yerlerde alkollü içecek servisinin de bulunması halinde Tebliğin (III/B-2.4.1.) bölümünün ikinci paragrafında yapılan çerçevesinde işlem yapılacağı tabiidir. Öte yandan, konaklama bünyesinde   yer   alan   ve   yukarıda sayılanlar dışında kalan verilen  yiyecek  içecek  hizmetleri  ise genel vergi oranına tabi olacaktır.
2.4.3. Yemek  Çeki, Kuponu Kartlarının Kullanıldığı yemek Hizmetlerinde Organizatör Firmaların Durumu
 
Organizatör firmaların yemek kuponu ve yemek kartı vermek suretiyle ifa ettikleri müşterilerden tahsil edilen tutar içinde yer alan yemek bedelleri, indirimli orana tabi işlem bedelinin aktarımı mahiyetinde olduğundan (%10) vergilendirilir. Organizatör firmaların organizasyon hizmetleri müşterilerden veya sunan işletmelerden menfaatler  ise  genel  vergi  oranına tabidir.
 
Organizatör firmaların, vermeyip  bu  hizmete  aracılık  etmeleri nedeniyle  bu  işlerle  ilgili  olarak  3065 sayılı Kanunun 29/2 maddesi iade talebinde bulunmaları değildir.
 
Öte yandan, yukarıdaki yemek çeki, yemek kuponu ve yemek kartlarının kullanıldığı için geçerlidir. Bu çek, kupon ve kartların yemek hizmeti dışında ve/veya yemek hizmeti sunmayan işletmelerden temin edilecek mal ve hizmetlerde kullanılması halinde işleme taraf olanlar için ilgili vergi Kanunları esas alınarak gerekli işlemlerin yapılacağı tabiidir.
 
Tebliğ değişikliği 1/5/2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
 
 
*   *   *
 
 
 
 
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter