Geri

ODA KAYITLARI USULÜNE GÖRE OLMAYANLARIN TARIM VE ORMAN İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ KAYDINA GÖRE SİGORTALILIKLARI GEÇERLİ SAYILIR

31.03.2024

 

ODA KAYITLARI USULÜNE GÖRE OLMAYANLARIN

TARIM VE ORMAN İL /İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ

KAYDINA GÖRE SİGORTALILIKLARI

GEÇERLİ SAYILIR

 

 

 


5510 sayılı Kanunun 4-1/ (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılığın başlatılmasına ilişkin ziraat odası kayıtlarının genel olarak usulüne uygun olmadığının SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından tespit edilmesi kaydıyla, sigortalılıklarının yeniden başlatıldığı tarihte Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğü kaydı bulunması halinde sigortalıklarının yeniden başlatılma işlemi geçerli sayılacaktır.

ODA KAYITLAINA GÖRE SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ VE YENİDEN BAŞLATILMASI  

SGK tarafından düzenlenen "Sigortalılık İşlemleri" konulu 22.02.2013 tarih ve 2013/11 sayılı Genelgenin Üçüncü Kısım, Beşinci Bölümde yer alan “3- Tarımsal faaliyette bulunanların sigortalılığının sona ermesi ve bildirimi” başlığının dördüncü paragrafına ekleme yapılarak, ziraat odası kayıtlarının usulsüz olması nedeniyle sigortalılığı sona erenlerin yeniden sigortalı olmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.


2926 sayılı Kanun kapsamındaki tarımsal faaliyeti devam ederken Kanunun geçici 63 ve 76 ncı maddeleri kapsamına girmesi nedeniyle sigortalılığı durdurulanların daha sonra yeniden sigortalılığının başlatılması gerektiği tarih veya öncesinde başlayıp devam eden usulüne uygun ziraat odası üyelik kaydı bulunması halinde Kurum kayıtlarına intikal tarihine bakılmaksızın Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında yeniden sigortalılıkları başlatılacaktır.

Yukarıdaki genelge hükmüne aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“Ayrıca, bu şekilde sigortalılıkları yeniden başlatılmış olanların sigortalılıklarının başlatılmasına ilişkin ziraat odası kaydının usulüne uygun olmadığının sonradan tespiti durumunda, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılığın başlatılmasına ilişkin ziraat odası kayıtlarının genel olarak usulüne uygun olmadığının Kurumumuzun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından tespit edilmesi kaydıyla, sigortalılıklarının yeniden başlatıldığı tarihte Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğü kaydı bulunması halinde sigortalıklarının yeniden başlatılma işlemi geçerli sayılacaktır.”

 
*   *   *
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter