Geri

SGK ALACAKLARINDA UYGULANANAN GECİKME CEZASI ORANI %2‘DEN %3’E ÇIKARILDI

13.03.2023

 

SGK ALACAKLARINDA UYGULANANAN

GECİKME CEZASI ORANI %2‘DEN %3’E ÇIKARILDI

 

 

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan SGK’nın prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmediğinde, ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için %2 olarak uygulanan gecikme cezası oranı %3 ‘e çıkarıldı.

SGK ALACAKLARINDA UYGULANAN GECİKME CEZASI ORANI DEĞİŞTİ


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasında;  


“Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için %2 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır. Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır.

Ancak, ödemenin yapıldığı ay için gecikme zammı günlük hesaplanır. Cumhurbaşkanı, ilk üç ay için uygulanan gecikme cezası oranını iki katına kadar artırmaya veya bu oranı %1 oranına kadar indirmeye, yeniden kanunî oranına getirmeye ve uygulama tarihini belirlemeye yetkilidir. Dava ve icra takibi açılmış olsa bile, prim ve diğer Kurum alacaklarının ödenmemiş kısmı için gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilir.” Hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda ilgili mevzuat bölümünde belirtilen Cumhurbaşkanı kararıyla SGK’nın prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmediğinde, ödenmeyen kısmına sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için %2 olarak uygulanan gecikme cezası oranı %3‘e çıkarılmıştır.

 
 
*   *   *
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter