Geri

ESNAF AHİLİK SANDIĞININ YÜRÜRLÜĞÜ 01.01.2025 TARİHİNE ERTELENDİ

03.02.2024

 
ESNAF AHİLİK SANDIĞININ YÜRÜRLÜĞÜ 
 
01.01.2025 TARİHİNE ERTELENDİ
 
 
 
23/2/2017 tarihli 6824 sayılı Kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanuna eklenen Ek-6 ıncı maddesi uyarınca kurulan Esnaf Ahilik Sandığının yürürlük tarihi 1/1/2025 tarihine ertelendi.
 
AHİLİK SANDIĞI UYGULAMASI NEDİR?
 
23/2/2017 tarihli 6824 sayılı Kanun ile İşsizlik Sigortası Kanununda düzenlemeye gidilerek (4447 sayılı Kanuna eklenen Ek-6. madde), işyerini kapatan ya da zor durumda kalan esnafa belirli bir süre ödeme yapmak amacıyla Esnaf Ahilik Sandığı kurulmasına dair yasal düzenleme yapılmıştı.  
 
Esnaf Ahilik Sandığı primi sigortalının 5510 sayılı Kanunun 80 inci ve 82 nci maddelerinde belirtilen prime esas günlük kazançlarından, %2 sigortalı ve %1 Devlet payı olarak alınır. Ancak alınacak günlük prim tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının iki katı üzerinden hesaplanacak tutardan fazla olamaz. Herhangi bir nedenle sigortalılık durumunun sona ermesi hâlinde, o ana kadar sigortalıdan kesilen Esnaf Ahilik Sandığı primleri ile Devlet payı iade edilmez. Esnaf Ahilik Sandığına sigortalılarca ödenen primler, kazancın tespitinde gider olarak kabul edilir.
 
Esnaf Ahilik Sandığı sigortalıları için sigortalılığının sona ermesinden önceki son 120 gün sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;
 
a) 600 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 180 gün,
 
b) 900 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 240 gün,
 
c) 1080 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 300 gün, süre ile Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği verilir.
 
Yukarıda kısaca açıklanan ve isteğe bağlı sigortalılar, 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler, köy ve mahalle muhtarları ile tarımsal faaliyette bulunanlar hariç olmak üzere Bağ-Kurluların ekonomik olarak zor duruma düşmeleri nedeniyle işyerlerini kapatmaları ya da iflas etmeleri durumunda oluşacak gelir kayıplarını önlemek için getirilen Esnaf Ahilik Sandığı’na prim ödemeleri daha önce 2024 yılı başına ertelenmişti. 7491 sayılı Kanun ile bu uygulama bu kez 1/1/2025 tarihine ertelenmiştir.
 
 
*   *   *
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter