Geri

ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN KDV BEYANNAMESİ 29 OCAK 2024 TARİHİNE KADAR VERİLEBİLİR

07.01.2023

 
 
ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN
 
SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN KDV BEYANNAMESİ
 
29 OCAK 2024 TARİHİNE KADAR VERİLEBİLİR
 
 
 
 
 
7491 sayılı Yasa ile sorumlu sıfatıyla KDV beyanına ilişkin olarak aşağıdaki konularda düzenleme yapılmıştır.
 
1. Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin indirimi, ödeme şartına bağlanmıştır.
 
2. Sorumlu sıfatıyla verilen KDV beyannamelerinin beyanname verme zamanı vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi birinci gününe çekilmiştir.
 
3. Sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin ödeme tarihi vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi üçüncü gününe çekilmiştir.
 
Sorumlu sıfatıyla KDV Beyanına ilişkin düzenlemelerin yürürlük tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirtilmiştir.
 
Buna göre Aralık 2023 dönemine ilişkin sorumlu sıfatıyla verilen 2 No.lu KDV Beyannamesinin daha öncesinde olduğu gibi (beyan süresinin resmi tatile gelmesi nedeniyle) 29 Ocak 2024 tarihine, Ocak 2024 dönemine ilişkin aynı beyannamenin ise 21 Şubat 2024 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir.
 
28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7491 sayılı Bazı KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA aşağıdaki sorumlu sıfatıyla KDV beyanına ilişkin aşağıdaki konularda düzenleme yapılmıştır.
 
1. Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin indirimi, ödeme şartına bağlanmıştır. (Madde 29)
 
2. Sorumlu sıfatıyla verilen KDV beyannamelerinin beyanname verme zamanı vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi birinci gününe çekilmiştir. (Madde 32)
 
3. Sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin ödeme tarihi vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi üçüncü gününe çekilmiştir. (Madde 33)
 
7491 sayılı Kanunun yürürlük maddesinde, 32 nci ve 33 üncü maddelerin yayımını izleyen ayın başında, yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.
 
Dolayısıyla Aralık 2023 dönemine ilişkin sorumlu sıfatıyla verilen 2 No.lu KDV Beyannamesi daha öncesinde olduğu gibi 29 Ocak 2024 tarihine kadar, Ocak 2024 dönemine ilişkin aynı beyannamene ise 21 Şubat 2024 tarihine kadar verilebilecektir.
 
 
 
*   *   *
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter