Geri

2023/EKİM AYI SİGORTA PRİMİ, KDV İADE ALACAĞINDAN MAHSUBU SURETİYLE 27.12.2023 TARİHİNE KADAR ÖDENEBİLECEK

19.12.2023

 

2023/EKİM AYI SİGORTA PRİMİ,

KDV İADE ALACAĞINDAN MAHSUBU SURETİYLE

27.12.2023 TARİHİNE KADAR ÖDENEBİLECEK

 

 


Ücretleri her ayın 1’i ila 30’u arasında ödenen 5510 sayılı Kanunun 4-1/a kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler yönünden 2023 / Ekim ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde son ödeme süresi 27.12.2023 olarak belirlenmiştir.


SİGORTA PRİMİNİN KDV İADE ALACAĞINDAN MAHSUBU SURETİYLE ÖDENMESİ:


SGK tarafından www.sgk.gov.tr adresinde yapılan duyuruda” Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca veri tabanında yapılan iyileştirme çalışmaları nedeniyle mükelleflerin KDV iade alacaklarının 2023/Ekim dönemi SGK prim borcuna 20/12/2023 tarihine kadar mahsubunda gecikmeler yaşanabileceğinin belirtilmesi üzerine, söz konusu mahsuplara yönelik vade tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere 27/12/2023 tarihine kadar uzatılması karar altına alınmıştır.

Bu doğrultuda her ayın 1’i ila 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret ödenen 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler yönünden, 2023/Ekim ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde vade tarihi 27/12/2023 olarak uygulanacaktır.

Açıklaması yapılmıştır.

Buna göre; 2023/Ekim ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde son ödeme süresi 27.12.2023 olarak belirlenmiştir.

 

 
*   *   *

 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter