Geri

2023 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 58,46 OLARAK BELİRLENDİ

27.11.2028

 
2023 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI
 
% 58,46 OLARAK BELİRLENDİ
 
 
 
 
554 No.lu VUK Genel Tebliği ile 2023 yılı için yeniden değerleme oranı %58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak belirlendi.
 
Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve 25.11.2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 554 seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edildi.  
 
Yeniden değerleme oranları yıllar itibariyle aşağıdaki gibidir. 
 
YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI
 
YILLAR ORAN %
2023 58,46
2022 122,93
2021 36,20
2020 9,11
2019 22,58
2018 23,73
2017 14,47
2016 3,38
2015 5,58
2014 10,11
2013 3,93
2012 7,80
2011 10,26
2010 7,70
2009 2,20
2008 12,00
2007 7,20
2006 7,80
2005 9,80
2004 11,20
2003 28,50
2002 59,00
2001 53,20
2000 56,00
 
 
2023 yılı için belirlenen %58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) oranı, 2024 yılı vergilerinin artışında dikkate alınacaktır.  
 
İLGİLİ MEVZUAT
 
Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298’inci maddesinin (B) fıkrasına göre yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilân edilmektedir. Diğer taraftan 5479 sayılı Kanunla 01/01/2006 tarihinden geçerli olmak üzere tüm vergi kanunlarında yer alan “TEFE” ibareleri “ÜFE” olarak değiştirildiğinden, Vergi Usul Kanununun mükerrer 298’nci maddesi uyarınca yeniden değerleme oranı da bu tarihten sonra “ÜFE” endeksindeki artışa göre belirlenmiştir.
 
Son olarak 1 Mart 2014 tarihli ve 289218 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 14’üncümaddesi ile 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 58 inci maddesinin başlığı “Yürürlükten kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler ile atıflar” olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
“Muhtelif mevzuatta Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) ve Üretici Fiyat Endeksine (ÜFE) yapılmış olan atıflar, Kurumca hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine (Yİ-ÜFE), tarım sektörü TEFE ve ÜFE’ye yapılan atıflar Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksine yapılmış sayılır.”
 
*   *   *
 
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter