Geri

(0) GÜN VE (0) KAZANÇLI BİLDİRİMLERDE “07-PUANTAJ KAYITLARI” EKSİK GÜN NEDENİ SEÇİLEMEYECEKTİR

22.11.2023

 
 
 
(0) GÜN VE (0) KAZANÇLI BİLDİRİMLERDE
 
“07-PUANTAJ KAYITLARI”
 
EKSİK GÜN NEDENİ SEÇİLEMEYECEKTİR
 
 
 
 
Ay içerisinde hiç çalışmayan, (0) gün (0) kazanç ile bildirimi yapılan sigortalılar için “07-Puantaj Kayıtları” eksik gün nedeni seçilemeyecektir.
 
“07-PUANTAJ KAYITLARI” EKSİK GÜN KODUNUN SEÇİLMESİ
 
Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların eksik çalışma nedenleri aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kaydedilmektedir. SGK, eksik çalışma nedenlerinden “07-Puantaj Kayıtları” ile ilgili duyuru yayımlandı.
 
“Eksik gün nedeni olarak 07-Puantaj kayıtları seçeneğini kodlayan işverenlerin, kısmi süreli bir iş sözleşmesi olmaksızın yalnızca puantaj kayıtlarındaki giriş çıkış saatlerini baz alarak ve toplam çalışma saati sayısını yedi buçuk saate bölmek suretiyle prim gün sayısı tespit etmeleri durumunda, bu bildirimlerin doğruluğunun kabulüne imkan bulunmadığından, kısmi süreli iş sözleşmesinin olmaması sigortalıların puantaj cetvelindeki çalışma süresi bir saat bile olsa prim gün sayısı bir gün olarak kabul edilmektedir.
 
Dolayısıyla kısmi süreli sözleşme olmaksızın sigortalıların puantaj cetvellerindeki çalışma sürelerini toplayarak yedi buçuğa bölen ve bu şekilde bulduğu sayıyı sigortalıların prim gün sayısı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna bildiren işverenlerin -eksik güne ilişkin belgelerin ibrazının istenilmesi halinde-bildirimleri kabul edilmeyecek, sigortalıların günde kaç saatlik çalışmasının bulunduğu üzerinde durulmaksızın puantaj kayıtlarında sigortalının imzası bulunduğu her gün bir tam gün olarak kabul edilerek, bu şekilde haftanın altı gününde çalışması bulunan sigortalıların yedinci günde de hafta tatiline hak kazandıklarını kabul edilerek, eksik sürelerin ayın 28, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın 30 güne tamamlatılması gerekmektedir.
 
Bu kapsamda, ay içerisinde hiç çalışmayan, (0) gün (0) kazanç ile bildirimi yapılan sigortalılar için işverenlerce eksik çalışma nedenlerinden biri olan “07-Puantaj Kayıtları”nın seçilmesi engellenmiştir
 
 
 
*   *   *
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter