Geri

GECİKME ZAMMI ORANI AYLIK %2,5’DEN %3,5’ E ÇIKARILDI. TECİL FAİZİ ORANI YILLIK %24’DEN %36’YA ÇIKARTILDI

16.11.2023

 
 

GECİKME ZAMMI ORANI AYLIK %2,5’DEN %3,5’ E ÇIKARILDI. 

 
TECİL FAİZİ ORANI YILLIK %24’DEN %36’YA ÇIKARTILDI.
 
 
 
 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesine göre amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı aylık 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 21 Temmuz 2022 tarihinden bu yana aylık %2,5 oranında gecikme zammı uygulanmaktaydı. 
  
Maddenin verdiği yetkiye istinaden 14 Kasım 2023 tarihli ve 32369 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan   7782 sayılı CK ile gecikme zammı oranı, 14 Kasım 2023 tarihinden itibaren aylık % 3,5 olarak belirlenmiştir. 
 
Gecikme zammı; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre uygulanan vergi ziyaı cezalarında %3,5 oranında, mahkemeler tarafından verilen ve ceza mahiyetinde olan amme alacaklarında ise bu oranın yarısı ölçüsünde uygulanacaktır. 
 
Bunların  dışındaki  ceza  mahiyetinde  olan  amme  alacaklarına  gecikme  zammı uygulanmamaktadır.  Gecikme zammındaki değişime bağlı olarak Vergi Usul Kanunu’nun 
 
−  112’nci maddesine göre uygulanan “gecikme faizi oranı”  
 
−  370’inci maddesine göre uygulanan “izahat zammı oranı”  
 
−  371’inci maddesine göre uygulanan “pişmanlık zammı oranı ”da  
 
aylık %3,5  olmuştur. Gecikme zammı bir liradan az olamamaktadır.  
 
Gecikme zammı, 5035 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 02.01.2004 tarihinden itibaren günlük esasa göre hesaplanmaktadır. 
 
TECİL FAİZİ ORANI YILLIK
 
%24’DEN %36’YA ÇIKARTILDI 
 
 
21 Temmuz 2022 tarihinden bu yana yıllık % 24 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı 14 Kasım 2023 tarihinden itibaren yıllık % 36 olarak belirlendi. 
 
21 Temmuz 2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: C SIRA NO: 6) ile yapılan düzenlemeyle yıllık %15 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı 21 Temmuz 2022 tarihinden itibaren yıllık %24 olarak belirlenmişti. 
 
14 Kasım 2023  tarihli  ve 32369   sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan TAHSİLAT  GENEL TEBLİĞİ (SERİ:  C  SIRA  NO:  7) ile yapılan  düzenlemeyle halen  yıllık  %24  olarak uygulanmakta  olan  tecil  faizi  oranı 14 Kasım 2023  tarihinden itibaren  yıllık  % 36  olarak belirlenmiştir. 
 
6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %36 oranında tecil faizi uygulanacaktır. 
 
Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranının uygulanması gerekmektedir. 
 
Öte yandan, Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar eski tecil faizi oranı, bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise %36 tecil faizi oranı uygulanacaktır. 
 
Tecil faizi, Seri: A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda hesaplanacaktır. 
 
 
*   *   *
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter