Geri

YAPILANDIRMA TAKSİTLERİNİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ HALİNDE UYGULANAN GEÇ ÖDEME ZAMMI AYLIK % 3,5 OLARAK BELİRLENMİŞTİR

15.11.2023

 
 
YAPILANDIRMA TAKSİTLERİNİN
 
SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ HALİNDE UYGULANAN
 
GEÇ ÖDEME ZAMMI
 
AYLIK % 3,5 OLARAK BELİRLENMİŞTİR
 
 
 
 
6736, 7020, 7143, 7256, 7326 ve 7440 sayılı yapılandırma kanunlarına göre, yasal süresinde ödenmeyen taksit tutarlarına her ay ve kesri için % 2,5 olarak uygulanmakta olan geç ödeme zammı oranı %3,5 olarak uygulanacaktır.
 
GEÇ ÖDEME ZAMMI ORANI DEĞİŞTİ
 
14/11/2023 tarihli ve 32369 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7782 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %3,5 olarak belirlenmiştir.
 
6736, 7020, 7143, 7256, 7326 ve 7440 sayılı yapılandırma kanunlarına göre; “yapılandırma anlaşmalarına göre ödenmesi gereken taksitlerin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla yapılandırma kanunlarından yararlandırılır.” hükmü amirdir.
 
Buna göre, taksitli ödemenin seçilmesi halinde, her yıl için ödenmeyen veya eksik ödenen taksitin, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi halinde her ay ve kesri için uygulanacak geç ödeme zammı aylık %2,5 dan aylık %3,5‘a yükseltilmiştir.
 
Sosyal Güvenlik Mevzuatına göre prim alacaklarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı uygulaması 6183 sayılı yasaya göre değil 5510 sayılı Kanunun 89. Maddesine göre belirlenmektedir.
 
5510 sayılı Kanunun 89.uncu maddesinde “Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için % 2 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır. Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır.” Buna göre prim ve diğer alacakların geç ödenmesi halinde ilk üç ay için %2 oranında gecikme cezası, diğer aylar içinde DİBS faiz oranlarına göre gecikme zammı uygulanmaktadır.
 
 
 
*   *   *
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter