Geri

GERİYE YÖNELİK TEŞVİK ALACAKLARI İÇİN KANUNİ FAİZ ÖDENMEKTEDİR

01.11.2023

 
 
GERİYE YÖNELİK TEŞVİK ALACAKLARI İÇİN 
 
KANUNİ FAİZ ÖDENMEKTEDİR 
 
 
 
 
5510 sayılı Kanun’un Ek 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, işverenler tarafından 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği sonucunda hesaplanacak olan fark prim tutarlarının kanuni faiziyle birlikte ödenmesi gerekmektedir. 
 
2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin teşvik değişiklik talepleri sonucu işverenin borçlarına mahsup edilen veya işverene ödenen fark prim tutarlarına ilişkin kanuni faiz hesaplanmasında; 
 
− Kanuni faiz başlangıç tarihinin; 1.4.2018 tarihinden önce talepte bulunulması halinde 1.5.2018 tarihi, 1.4.2018 ila 1.6.2018 (bu tarih dahil) tarihleri arasında talepte bulunulması halinde de talep tarihini takip eden ay başı,  
 
− Kanuni faiz bitiş tarihinin ise ödemenin/mahsubun yapıldığı tarih,  
 
Olarak esas alınıp hesaplanması gerekmektedir. 
 
GERİYE YÖNELİK TEŞVİK ALACAKLARINDA KANUNİ FAİZ HESABI: 
 
2018/17 No.lu SGK Genelgesinin "3.2.1.Kanuni Faizin Hesaplaması" başlıklı bölümünde;  
 
"2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin teşvik değişiklik taleplerinin işleme alınması sonucu hesaplanan fark prim tutarına;  
 
− 1/4/2018 tarihinden önce talepte bulunulması halinde 1/5/2018 tarihinden,  
 
− 1/4/2018 ila 1/6/2018 (bu tarih dahil) tarihleri arasında talepte bulunulması halinde, talep tarihini takip eden aybaşından,  
 
− Görülmekte olan davalarda, dava öncesi yapılan idari başvuru tarihinden itibaren, 
 
− Kuruma herhangi bir başvuruda bulunmadan resen mahkemelere dava açanlar için 1/5/2018 
tarihinden itibaren, 
 
Ödemenin/mahsubun yapılacağı tarihe kadar (bu tarih dahil) geçen süre için Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen kanuni faiz oranı dikkate alınarak basit usulde günlük kanuni faiz hesaplanacaktır." Açıklamalarına yer verilmiştir. 
 
25.03.2019 tarihli ve 83604451-207.02-E.4681234 sayılı SGK genel yazısında ise, geriye yönelik teşvik değişikliği işlemleri sonucunda tahakkuk eden iadeye esas prim tutarlarının, kanuni faiz hesaplama program çalışmaları devam ettiğinden bu programlar işletime açılıncaya kadar kanuni faiz hesaplanmaksızın işverenlerin cari ay veya yasal ödeme süresi geçmiş borçlarına mahsup edilebileceği belirtilmişti.  
 
Ancak SGK ilgili mevzuat bölümünde belirtilen genel yazı ile kanuni faiz hesabının manuel yapılarak ilgililere ödeneceğine karar vermiştir. 
 
Buna göre, 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin teşvik değişiklik talepleri sonucu işverenin borçlarına mahsup edilen veya işverene ödenen fark prim tutarlarına ilişkin kanuni faiz hesaplanmasında; 
 
Kanuni faiz başlangıç tarihinin; 1.4.2018 tarihinden önce talepte bulunulması halinde 1.5.2018 tarihi,
 
- 1.4.2018 ila 1.6.2018 (bu tarih dahil) tarihleri arasında talepte bulunulması halinde de 
 
Kanuni faiz bitiş tarihinin ise ödemenin/mahsubun yapıldığı tarih, Olarak esas alınıp hesaplanması gerektiği açıklanmıştır.
 
*   *   *
 
 
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter