Geri

DEPREM BÖLGESİNDE ERTELEME SÜRESİNCE İŞYERİ BİLDİRGESİNDEN DOLAYI İDARİ PARA CEZASI UYGULANMAYACAK. BAZI DEPREM İLLERİNDE SGK YAPILANDIRMA BAŞVURU SÜRESİ 31.10.2023 TARİHİNDE SONRA ERECEKTİR.

31.10.2023

 
 
DEPREM BÖLGESİNDE ERTELEME SÜRESİNCE

İŞYERİ BİLDİRGESİNDEN DOLAYI

İDARİ PARA CEZASI UYGULANMAYACAK 

 

 
 

Deprem bölgesindeki il ve ilçelerde mücbir sebep dönemlerinde olmak ve erteleme süresinin sonuna kadar verilmiş olmak kaydıyla yasal süreler dışında verilen işyeri bildirgelerinden dolayı idari para cezası uygulanmayacaktır. 
  
DEPREM BÖLGESİNDE İŞYERİ BİLDİRGELERİNDEN DOLAYI UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI: 
 
06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili merkez olmak üzere Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ili Gürün ilçesinde   meydana gelen deprem felaketi nedeniyle bu illerde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerlerinin 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresinin uzatılması konusunda yürütülecek olan iş ve işlemler değişik sirkülerimizle açıklanmıştır. 
 
SGK tarafından yayımlanan ilgili mevzuat bölümünde belirtilen genel yazı ile işyeri bildirgesinin erteleme kapsamında olup olmadığına açıklık getirilmiştir. 
 
Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ili Gürün ilçesinde  faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerlerinin, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılarının bu illerdeki,  06.02.2023 ila 30.06.2023 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 15.08.2023 tarihine kadar, 
 
Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde ise yükümlülüklerin 15.12.2023 tarihine kadar, ertelendiği açıklanmıştır. 
 
Bu kapsamda belirtilen tarihler aralığında olmak ve erteleme süresinin sonuna kadar verilmiş olmak kaydıyla yasal süreler dışında verilen işyeri bildirgelerinin de erteleme kapsamında kabul edilerek herhangi bir idari para cezası uygulanmayacaktır. 
 

BAZI DEPREM İLLERİNDE 

SGK YAPILANDIRMA BAŞVURU SÜRESİ 

31.10.2023 TARİHİNDE SONRA ERECEKTİR 
 

Adana, Diyarbakır, Elâzığ, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa illeri ile Gaziantep ilinin İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinin dışındaki ilçeleri ve Sivas ili Gürün ilçesinde bulunan ve 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma anlaşması için başvuruda bulunmak isteyen işveren ve sigortalıların herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için 31.10.2023 tarihine kadar başvuru işlemlerini yapmaları gerekmektedir. 
  
YAPILANDIRMA BÖLGESİNDE YAPILANDIRMA BAŞVURU SÜRELERİ: 
 
SGK, deprem bölgesinde bulunan işverenlerin borçlarını yapılandırabilmesi için hatırlatma mahiyetinde ilgili mevzuat bölümünde belirtilen duyuruyu yayımlamıştır. Yapılan duyura göre; 
 
Adana, Diyarbakır, Elâzığ, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa illeri ile Gaziantep ilinin İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinin dışındaki ilçeleri ve Sivas ili Gürün ilçesinde faaliyet gösteren işyerlerinin ve bu yerlerdeki sigortalıların mücbir sebep halinin 31.07.2023 tarihinde sona ermiş olması nedeniyle 7440 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırma başvuru süresi 31.10.2023 tarihinde sona ermektedir. 
 
Diğer taraftan, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçeleri için mücbir sebep halinin 30.11.2023 tarihinde sona erecek olması nedeniyle bu il ve ilçelerde bulunan işveren ve sigortalıların 29.2.2024 tarihine kadar 7440 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırma müracaatlarını yapabileceklerdir. 
 
Adana, Diyarbakır, Elâzığ, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa illeri ile Gaziantep ilinin İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinin dışındaki ilçeleri ve Sivas ili Gürün ilçesinde bulunan ve 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma anlaşması için başvuruda bulunmak isteyen işveren ve sigortalıların herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için 31.10.2023 tarihine kadar başvuru işlemlerini yapmaları gerekmektedir. 

 

 

*   *   *


  

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter