Geri

YURT DIŞI BORÇLANMA SÜRELERİNİN BİR KISMINDA ÜLKEMİZDE BULUNULMASI BORÇLANMAYA ENGEL TEŞKİL ETMEMEKTEDİR

27.09.2023

 
YURT DIŞI BORÇLANMA SÜRELERİNİN
 
BİR KISMINDA ÜLKEMİZDE BULUNULMASI
 
BORÇLANMAYA ENGEL TEŞKİL ETMEMEKTEDİR
 
 
 
 
Türk vatandaşı olup, yurt dışı sigortalılık sürelerini borçlananların, sigortalılık sürelerinin bir bölümünde Ülkemizde bulunmaları, bu sürelerin borçlandırılmasına engel teşkil etmeyecektir. Yurt dışında çalışırken değişik nedenlerle ülkemizde geçen süreler de hizmet borçlanmasına dahil edilecektir.  
 
YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMALARINDA ÜLKEMİZDE GEÇEN SÜRELER BORÇLANMA SÜRESİNE İLAVE EDİLİR Mİ?
 
Türk vatandaşı olup, yurt dışında çalışanların yurt dışı sigortalılık sürelerini borçlanarak emekli olmak istemeleri halinde, izin, hastalık, ziyaret gibi ülkemizde geçirdikleri sürelerin borçlanma süresine dahil edilip edilmeyeceğine ilişkin sorulara SGK, ilgili mevzuat bölümünde belirtilen genel yazı ile açıklama getirmiştir.  
 
10.01.2021 tarihli ve 2021/2 sayılı Genelgenin, "1.2.1. Sigortalılık Süreleri" başlıklı maddesinin beşinci fıkrasında "Yurt dışı sigortalılık sürelerini borçlananların, sigortalılık sürelerinin bir bölümünde Ülkemizde bulunmaları, bu sürelerin borçlandırılmasına engel teşkil etmeyecektir." hükmüne yer verilmiştir.
 
Buna göre;
 
1) 10.01.2021 tarihinden önce yurt dışı borçlanması yapmak için müracaat eden ancak henüz işlem tesis edilmeyenlerin borçlanma işlemleri 2021/2 sayılı Genelgenin yukarıda açıklanan hükmüne göre sonuçlandırılacaktır.
 
2) 10.01.2021 tarihinden önce yurt dışı borçlanması müracaatında bulunup borçlanması gerçekleştirilenlerden; 10.01.2021 tarihinden önce geçerli olan kurallara göre borçlandırılmaması gereken Türkiye’de bulunulan süreleri iptal edilenler, iptal edilen bu sürelerinin 10.01.2021 tarihinden sonra yeniden borçlanılmak istenilmesi halinde borçlanma işlemleri 2021/2 sayılı Genelgenin yukarıda açıklanan hükmüne göre sonuçlandırılacaktır.
 
3) Türkiye'de bulunulan sürelerin sehven borçlandırıldığının 10.01.2021 tarihinden sonra tespit edilmesi halinde, sehven borçlandırılmış bu süreler iptal edilmeyecektir.
 
 
 
*   *   *
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter