Geri

08.09.1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTALI OLANLARDAN SIGORTALILIK SÜRESI VE PRİM GÜN SAYISI ŞARTININ YANISIRA YAŞ ŞARTINI SAĞLAYANLAR İÇİN 5 PUANLIK TEŞVİKTEN YARARLANILAMAZ

26.09.2023

 


08.09.1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTALI OLANLARDAN

SİGORTALILIK SÜRESI VE PRİM GÜN SAYISI ŞARTININ

YANISIRA YAŞ ŞARTINI SAĞLAYANLAR İÇİN 

5 PUANLIK TEŞVİKTEN YARARLANILAMAZ

 

 

 

5510 sayılı Kanunun geçici 95 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca verilen sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi beş puanlık prim indirim teşvikinden 8.9.1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olanlardan sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartının yanısıra yaş şartını sağlayanlardan dolayı yararlanılmasına imkan bulunmamaktadır.  

EYT KAPSAMI DIŞINDA EMEKLİ OLANLAR 5 PUANLIK TEŞVİKTEN YARARLANABİLİR Mİ?  

EYT Kapsamında Emekli Olanlar İçin 5 Puanlık Sigorta Prim Teşvikinin Usul Ve Esasları 18.04.2023 tarih 83 numaralı sirkülerimizle açıklanmıştır. Bu kez SGK ilgili mevzuat bölümünde belirtilen genel yazı ile 8.9.1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olanlardan sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartının yanısıra yaş şartını sağlayanların 5 puanlık prim teşvikinden yararlanıp yararlanılamayacağına açıklık getirmiştir. Bu bağlamda, teşvikten yararlanacak sigortalı kapsamının belirlenmesi hususu söz konusu teşvikin finansmanını sağlayan Hazine ve Maliye Bakanlığına görüş sorularak karara bağlanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünden alınan 13.09.2023 tarihli ve 2458737 sayılı yazıda; ilgili maddenin gerekçesinde belirtildiği gibi söz konusu prim teşvikinin getiriliş amacının 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 95 inci madde uyarınca 8.9.1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olanlardan ilgili mevzuatı uyarınca yaş şartına bakılmaksızın yaşlılık aylığı bağlanması sebebiyle ortaya çıkabilecek istihdam kaybının önüne geçmek olduğunun açıkça ifade edildiği, söz konusu sigorta prim teşvikinin kapsamının aynı maddenin birinci fıkrası uyarınca yaşlılık aylığı bağlananlar ile sınırlı olduğu, 8.9.1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayıp ilgili mevzuatında öngörülen yaş şartını tamamladıktan sonra yaşlılık aylığı bağlanmış olanların mezkur teşvikten yararlandırılmalarına imkan bulunmadığı belirtilmiştir.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun geçici 95 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca verilen sigorta prim teşvikinden 8.9.1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olanlardan sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartının yanısıra yaş şartını sağlayanlardan dolayı yararlanılmasına imkan bulunmamaktadır.

 
*   *   *
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter