Geri

LPG - TÜPGAZ - MUTFAK GAZI KDV ORANI

21.08.2023

 

LPG - TÜPGAZ - MUTFAK GAZI KDV ORANI

 

 

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

Sayı  : 84974990-130[KDV5/I/28/2017/70]-495757   11.12.2017

Konu : LPG satışının KDV oranı

İlgi     : 21/08/2017 tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Dağıtıcı Lisansı almış olan firmanızın yine LPG Dağıtıcı Lisansı sahibi başka bir firmaya LPG tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 10, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 20 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B bölümüne 2017/10468 sayılı BKK ile eklenen 31 inci sırada; “Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2711.19.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.)’nın, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanları (otogaz) hariç olmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan “LPG Dağıtıcı Lisansı”nı haiz olanlarca teslimi ile bunlardan satın alanların sonraki safhalardaki teslimi,” hükmüne yer verilmiştir.

Anılan sıra uyarınca, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılanları (otogaz) hariç olmak üzere, LPG’nin sanayide imalatta ve konutlarda kullanılmak üzere EPDK’dan alınmış “LPG Dağıtıcı Lisansı”nı haiz olanlarca teslimi ile bunlardan satın alanların sonraki safhalardaki tesliminde KDV oranı % 20’den % 10’a indirilmiştir.

Buna göre;

EPDK’dan LPG Dağıtıcı Lisansı almış olan Şirketiniz tarafından, LPG’nin tüpgaz bayilerine veya imalatta kullanılmak üzere sanayicilere teslimi ile tüpgaz bayileri tarafından konut ve iş yerlerine tesliminde % 10 oranında,

Söz konusu malın ithal edilmesi veya rafineriden satın alınması ya da LPG Dağıtıcı Lisansı sahibi başka bir dağıtıcıya tesliminde ise genel oranda (% 20),

KDV uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 

 

*   *   *
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter