Geri

ÖZEL TİYATROLARIN PROJELERİNE YAPILACAK YARDIMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

21.07.2023

 

ÖZEL TİYATROLARIN PROJELERİNE YAPILACAK

YARDIMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

MADDE 1- 8/12/2018 tarihli ve 30619 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Özel tiyatro: Tiyatro alanında faaliyet gösteren, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre tacir sayılan ve Bakanlıkça oluşturulan sistemde kayıtlı olan gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Geleneksel Tiyatro sanatçıları için verilen Sanatçı Tanıtım Kartına sahip olan gerçek kişileri,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Bir önceki sanat sezonunda aşağıda sayılan meslek kodlarından bir veya birkaçında asgari 45 gün süreyle en az bir kişi olmak şartıyla çalıştırdığı tüm personele ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilecek çalışanın meslek kodu ve çalışma gün sayısının da görülebildiği belge veya belgeler.

1) 2641.06 Tiyatro Eleştirmeni ve Dramaturg.

2) 2641.07 Dramatik Metin Yazarı.

3) 2641.11 Oyun Yazarı.

4) 2653.01 Dans Sanatçısı/Dansçı.

5) 2653.02 Koreograf.

6) 2654.04 Yapımcı-Tiyatro.

7) 2654.21 Yönetmen.

8) 2655.02 Anlatıcı.

9) 2655.05 Tiyatro Oyuncusu.

10) 2655.06 Pandomim Oyuncusu.

11) 2659.01 Karagöz Sanatçısı.

12) 2659.02 Kukla Yapımcısı ve Oynatıcısı.

13) 2659.11 Stand-up Komedyeni.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

 

*   *   *
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter