Geri

2023 YILI İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 18,95 (YÜZDE ONSEKİZ VİRGÜL DOKSANBEŞ) OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR.

21.07.2023

 

2023 YILI İKİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE

UYGULANACAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI

% 18,95 (YÜZDE ONSEKİZ VİRGÜL DOKSANBEŞ)

OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR.

 

 

 

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /63

 

Sayısı:

KVK-63 / 2023-2 / Yatırım İndirimi – 49

İlgili olduğu maddeler: 

Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298

Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A

Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri:

Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2023 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %18,95 (yüzde onsekiz virgül doksanbeş) olarak tespit edilmiştir.

 

Duyurulur.

 

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkanı

 

 

*   *   *
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter