Geri

BENZİN, MOTORİN, DOĞALGAZ GİBİ ÜRÜNLERİN ÖZEL TÜKETİM VERGİLERİ ARTIRILDI - GÜNCEL TÜM ÖTV ORANLARI LİSTESİ

18.07.2023

 

BENZİN, MOTORİN, DOĞALGAZ GİBİ ÜRÜNLERİN

ÖZEL TÜKETİM VERGİLERİ ARTIRILDI

GÜNCEL TÜM ÖTV LİSTESİ

 

 

 

456 sayılı Kanunla, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin ÖTV vergisini beş kart artırma yetkisine istinaden benzin, motorin, doğalgaz gibi ürünlerin Özel Tüketim Vergileri önemli miktarda arttırıldı.

15/7/2023 tarih ve 32249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7456 sayılı “6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Sayılı Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) ve (III) sayılı listelerde yer alan malların, oluşabilecek fiyat dalgalanmalarına uygun şekilde vergilenmesi ve günün sosyal, ekonomik ve mali ihtiyaçlarına göre hızlı ve esnek karar alınabilmesi için Cumhurbaşkanına tanınmış olan mevcut yetkiler değiştirilmişti.  

Düzenleme kapsamında 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (2) numaralı fıkranın (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmişti. 5 No.lu fıkra eklenmiş ve

“a) (I) sayılı listede yer alan veya bu maddenin (5) numaralı fıkrası uyarınca yeniden belirlenen maktu vergi tutarlarını, her bir mal itibarıyla söz konusu listede yer alan veya yeniden belirlenmiş sayılan en yüksek vergi tutarının beş katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde mal cinsleri, özellikleri, kullanım yerleri veya ithalatın şekline göre farklı tutarlar tespit etmeye” (Cumhurbaşkanı, topluca veya ayrı ayrı olmak üzere yetkilidir.)

Yapılan bu değişikliğin verdiği yetkiye istinaden 16/07/2023 tarihli ve 32250 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7390 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede bulunan malların ÖTV tutarları değiştirilmiştir.

Daha öncesinde 22 Aralık 2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4938 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 22 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar kapsamındaki I sayılı Listedeki malların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas yurtiçi rafineri çıkış fiyatları ile yurtiçi rafineri çıkış fiyatı bulunmayanlarının adı geçen Kurum tarafından belirlenen fiyatları baz alınarak, sıfır olarak uygulanan özel tüketim vergisi tutarları, bu Kararın yayımı tarihi itibarıyla sıfırdan başlamak suretiyle, her bir malın fiyatında uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak gerçekleşen azalış tutarı kadar artırılacağı yönünde düzenleme yapılmıştı.

Söz konusu malların fiyatlarında uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak artış olması durumunda ise bu malların özel tüketim vergisi tutarlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacağı ancak artış suretiyle belirlenen her bir yeni fiyatın, baz fiyat kabul edilmek suretiyle uygulanacağı belirtilmişti. Bu Karar kapsamında belirlenecek özel tüketim vergisi tutarları, her bir mal itibarıyla 02/04/2020 tarihinde uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanacaktı.

1 SAYILI ÖTV LİSTESİ

2 SAYILI ÖTV LİSTESİ

3 SAYILI ÖTV LİSTESİ

4 SAYILI ÖTV LİSTESİ

 

 

*   *   *
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter