Geri

2012/30 No'lu Genelge Değişikliğine İlişkin 11/07/2023 Tarihli ve 2023/23 Sayılı Genelge

12.07.2023

 

2012/30 No'lu Genelge Değişikliğine İlişkin

11/07/2023 Tarihli ve 2023/23 Sayılı Genelge

 

 

 

TC.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı  : E-83604451-207.02-76722183
 

Konu : 2012/30 No'lu Genelge Değişikliği

GENELGE -  2023 / 23

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ek 2'nci maddesinde yer alan sigorta primi desteğine ilişkin usul ve esaslar 2012/30 ve 2012/37 No'lu Genelgelerde açıklanmıştır.

2012/30 No'lu Genelgenin 6.1- "Aylık prim ve hizmet belgelerinin Kurumumuza 16322/26322 sayılı kanun numarası seçilerek yasal süresi içinde gönderilmesi" başlıklı bölümünde yer alan;

"Bahse konu destekten yararlanılabilmesi için,

-    Tamamlama vizesi yapılmış olan işyerlerinden 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bölgelerde kurulu bulunan işyerleri ile hangi bölgede kurulu olduğu üzerinde durulmaksızın gemi inşa yatırımlarına ilişkin işyerlerinde çalışan ve destek kapsamına giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin 16322 sayılı,

-    Tamamlama vizesi yapılmış olan işyerlerinden 6 ncı bölgede kurulu bulunan işyerlerinde çalışan ve destek kapsamına giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin 26322 sayılı

kanun numarası seçilmek suretiyle yasal süresi içinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi geçirildikten sonra Kurumumuza gönderilmesi halinde söz konusu destekten yararlanılması mümkün olamayacaktır."

Açıklamalar,

"Bahse konu destekten yararlanılabilmesi için,

-    Tamamlama    vizesi yapılmış    olan    işyerlerinden    yatırım    teşvik belgesindeki destekten

yararlanmaya esas dönemlerde sigorta primi işveren hissesi desteği öngörülen 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ıncı bölgelerde kurulu bulunan işyerleri ile hangi bölgede kurulu olduğu üzerinde durulmaksızın gemi inşa yatırımlarına ilişkin işyerlerinde çalışan ve destek kapsamına giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin 16322 sayılı,

-    Tamamlama    vizesi yapılmış    olan    işyerlerinden    yatırım    teşvik belgesindeki destekten

yararlanmaya esas dönemlerde sigorta primi işveren hissesi ile sigorta primi desteğinin (sigortalı hissesi) birlikte uygunlanması öngörülen 6 ncı bölgede kurulu bulunan veya 2018/11201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan cazibe merkezleri programı kapsamındaki illerde bulunan işyerlerinde çalışan ve destek kapsamına giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin 26322 sayılı,

kanun numarası seçilmek suretiyle yasal süresi içinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi geçirildikten sonra Kurumumuza gönderilmesi halinde söz konusu destekten yararlanılması mümkün olamayacaktır."

Şeklinde revize edilmiştir.

 

 

*   *   *
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter