Geri

HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE DAĞITILMIŞ KAR PAYI SAYILAN TUTARLAR ÜZERİNDEKİ TEVKİFAT ORANI %15’E ÇIKARILDI

11.07.2023

 

HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE

DAĞITILMIŞ KAR PAYI SAYILAN TUTARLAR

ÜZERİNDEKİ TEVKİFAT ORANI %15’E ÇIKARILDI

 

 

14.2.2023 tarih ve 32104 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6791 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesi ile; tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden 14.02.2023 tarihinden itibaren %15 değil %0 oranında tevkifat yapılmasına yönelik düzenleme yapılmıştı.

Bu defa 7.7.2023 tarih ve 32241 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sadece payları Borsa İstanbul’da işlem gören tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi paylarına ilişkin olarak, dağıtılmış kâr payı sayılan tutarlar üzerinden %0 oranında stopaj yapılmasına ilişkin düzenlemede bulunulmuştur.

Buna göre payları Borsa İstanbul’da işlem gören tam mükellef sermaye şirketleri DIŞINDAKİ diğer sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden yapılması gereken %0 indirimli stopaj oranı uygulamasına son verilmiştir.

Bu şirketler, iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden % 15 oranında stopaj yapacaklardır.

Karar, 7 Temmuz 2023 tarihinden itibaren iktisap edilen paylara ilişkin olarak uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7256 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 17.11.2020 tarihinden itibaren eklenen 3 üncü fıkra düzenlemesi uyarınca;

Tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını,

i) Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri hâlinde iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar sermaye azaltımına ilişkin kararın ticaret sicilinde tescil edildiği tarih,

ii) İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları hâlinde iktisap bedeli ile elden çıkarma bedeli arasındaki fark tutar elden çıkarma tarihi,

iii) İktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa etmemeleri veya elden çıkarmamaları hâlinde, iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar iktisap tarihinden itibaren iki tam yıllık sürenin son günü, itibarıyla dağıtılmış kâr payı sayılmasına ve bu tutarlar üzerinden %15 oranında vergi tevkifatı yapılmasına ilişkin düzenleme mevcuttu.

7.7.2023 tarih ve 32241 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sadece payları Borsa İstanbul’da işlem gören tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi paylarına ilişkin olarak, dağıtılmış kâr payı sayılan tutarlar üzerinden % 0 oranında stopaj yapılmasına ilişkin düzenlemede bulunulmuştur.

Buna göre payları Borsa İstanbul’da işlem gören tam mükellef sermaye şirketleri DIŞINDAKİ diğer sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden yapılması gereken %0 indirimli stopaj oranı uygulamasına son verilmiştir.

Bu şirketler, iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden % 15 oranında stopaj yapacaklardır.

Karar, 7 Temmuz 2023 tarihinden itibaren iktisap edilen paylara ilişkin olarak uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

*   *   *

 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter