Geri

DEPREMZEDELERE BEDELSİZ VERİLECEK BARINMA HİZMETİNDE VE DEPREM BÖLGESİNDE AKARYAKIT SATIŞLARINDA BELGE DÜZENİ

30.06.2023

 

DEPREMZEDELERE BEDELSİZ VERİLECEK

BARINMA HİZMETİNDE VE DEPREM BÖLGESİNDE

AKARYAKIT SATIŞLARINDA BELGE DÜZENİ 

 

 

Konu  : Depremzedelere Bedelsiz Verilecek Barınma Hizmetinde Ve Deprem Bölgesinde Akaryakıt Satışlarında Belge Düzeni 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çıkarılan 9 Şubat 2023 tarih  VUK-150 / 2023-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri/150 ile; Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili kapsayan deprem felaketinden etkilenen kişilere İl AFAD Müdürlükleri tarafından koordine edilerek konaklama tesisleri tarafından bedelsiz barınma hizmetlerinin sağlanması durumunda ortaya çıkan vergisel yükümlülükler ile depremden etkilenen illerimizde yapılan akaryakıt satışlarındaki belge düzeni ile ilgili yetki kullanımı konularında belirlemeler yapılmıştır.

1- Depremzedelere Verilecek “Bedelsiz Barınma Hizmetlerinde” Ortaya Çıkan Vergisel Yükümlülükler:
 
Depremzedelere verilecek “bedelsiz barınma hizmetleriyle” ilgili, vergi mevzuatı hüküm ve açıklamalarına göre;
 
-İl AFAD müdürlükleri koordinasyonunda ilgili konaklama tesislerince depremzedelere verilecek olan bedelsiz barınma hizmetlerinin, afetin getirdiği olağanüstü şartlardan doğan bir zorunluluk gereği bedelsiz verileceği anlaşıldığından, bu hizmetlerde, emsal bedelin “sıfır (bedelsiz)” olarak değerlendirilmesi gerektiği,
 
- 6 Şubat 2023 tarihli depremden etkilenen kişilere verilecek bedelsiz barınma hizmetleri için düzenlenecek faturalarda, işlemin mahiyetine ilişkin açıklamalara (6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremden etkilenen 10 ildeki vatandaşlara verilen bedelsiz barınma hizmetleri) yer verilmek ve barınma hizmet bedelinin “sıfır (bedelsiz)” olarak gösterilmek suretiyle düzenlenmesi gerektiği,
  
- Ayrıca emsal bedeli “sıfır” olan söz konusu hizmetler dolayısıyla katma değer vergisi ve konaklama vergisinin hesaplanmayacağı ve bu hizmetler nedeniyle barınma hizmeti verenlerce yapılan harcamaların gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabileceği,
 
Yönünde düzenlemeler yapılarak, uygulamaya yön verilmiştir.

2- Depremden Etkilenen İllerimizde Yapılan “Akaryakıt Satışlarındaki” Belge Düzeni:
 
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetki kapsamında, bu illerimizde yapılan akaryakıt satışlarındaki belge düzenine ilişkin olarak, aşağıda açıklanan şekilde işlem tesis edilmesi uygun görülmüştür:
 
Seyyar Olarak Akaryakıt Satışı Yapılması Durumunda:
 
Akaryakıt satışı yapılmasına imkân tanıyan üzerinde tank, pompa vb. tesisatı bulunan ancak ödeme kaydedici cihazlara bağlı olmayan seyyar istasyonlar veya tankerler aracılığıyla akaryakıt satışı yapılması durumunda;
   
a) - Akaryakıt satışı sonrasında 213 sayılı Kanunda yer alan belgelerden herhangi birinin düzenlenmesine gerek bulunmamakta olup yapılan satışlar için gün sonunda "muhtelif müşteriler" ibareli bir fatura düzenlenebilecektir.

b) - Müşterinin kendisine yapılan satış işlemi için belge talep etmesi halinde ise, 213 sayılı Kanunun belge düzenine ilişkin hükümlerinde yazılı belgeler (fatura, perakende satış fişi gibi) kullanılabilecektir. 

Akaryakıt İstasyonlarında Bidon, Varil Gibi Eşyalara Akaryakıt Satışı Yapılması Halinde:
 
- Akaryakıt istasyonlarında doğrudan taşıtlara yapılmayıp bidon, varil gibi eşyalara yapılan akaryakıt satışları için düzenlenecek fişlerde, ödeme kaydedici cihazların T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ya da plaka bilgisi alanına sadece “2” rakamının girilmesi yeterli olacaktır.  
 
Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazların Çalışmaması Halinde:
 
-Akaryakıt istasyonlarında bulunan akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların veya sistemin çalışmaması durumunda, akaryakıt satışı sonrasında 213 sayılı Kanunda yer alan belgelerden herhangi biri düzenlenmeyecek, ancak yapılan satışlar için gün sonunda "muhtelif müşteriler" ibareli bir fatura düzenlenecektir.
 
- Diğer taraftan, müşterinin bu satış için belge talep etmesi durumunda ise, 213 sayılı Kanunun belge düzenine ilişkin hükümlerinde yazılı belgeler (fatura, perakende satış fişi gibi) kullanılabilecektir.

 

 

*   *   *
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter