Geri

PASTANEDE YAPILAN DOĞRUDAN SATIŞ VE YEME İÇME HİZMETLERİNİN KDV ORANI

26.06.2023

 

PASTANEDE YAPILAN DOĞRUDAN SATIŞ

VE YEME İÇME HİZMETLERİNİN KDV ORANI

 

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü 

 

Sayı:     E-64597866-130-4887
 

Tarih:   17/03/2022

Konu:    Pastanede yapılan doğrudan satış ve yeme içme hizmetlerinin KDV oranı

İlgi:

a)   01.03.2022 tarih ve 17128 sayılı özelge talep formunuz.

b)   01.03.2022 tarih ve 17300 sayılı özelge talep formunuz.

c)   07.03.2022 tarih ve 19008 sayılı ek dilekçeniz.

İlgide kayıtlı özelge talep formları ve eklerinde;

- Şirketinizin otel ve konaklama tesisleri işletmeciliği, çikolata, çikolatalı şekerleme, kek, pasta vb. fırın ürünleri imalatı, yurtiçi ve yurtdışında yiyecek ve içecek hizmetleri veren restoranlar açmak, kiralamak, işletmek, franchise vermek, her türlü rezidans, site yönetimleri, tatil köyleri, otel vb. eğlence yerleri ile sergi ve panayır alanı, kongre merkezi, sanatsal ve gösteri merkez kompleksleri işletmek ve kiraya vermek faaliyetleriyle iştigal ettiği,

- Faaliyetiniz kapsamında, Şirketiniz tarafından kafeterya/pastane/pasta satış yeri/unlu mamul satış ruhsatı olan yerlerden 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına istinaden katma değer vergisi (KDV) oranı indirilen gıda maddelerinin alınarak herhangi bir hizmet verilmeden doğrudan satışının yapıldığı,

- Satış ruhsatı olan yerler ile başka üretici şirketlerden satın alınan ve yeni düzenleme ile KDV oranı %1'e indirilen gıda maddelerinin şirketinize ait yerlerde gerek doğrudan gerekse hizmet verilmek sureti ile satışının söz konusu olabildiği,

ifade edilerek;

- Şirketinizce; kafeterya/pastane/pasta satış yeri/unlu mamul satış ruhsatlı yerlerinizden herhangi bir hizmet verilmeden KDV oranı %1'e indirilen gıda maddelerinin doğrudan satılması durumunda,

- Üretici şirketlerden %1 oranında KDV uygulanarak satın alınan draje gibi gıda maddelerinin, şirketinize ait yerlerde gerek doğrudan gerekse hizmet verilmek sureti ile satışında

uygulanması gereken KDV oranı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak uygulanmaktadır.

5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile getirilen düzenleme uyarınca, söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin (A) bölümünde Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) fasılları veya alt tarife pozisyonları itibariyle sayılan gıda maddelerinin (özel tüketim vergisine tabi olanlar hariç) 14/02/2022 tarihinden itibaren teslimleri %1 KDV oranına tabi bulunmaktadır.

"Öte yandan, aynı BKK eki (II) sayılı listenin 24 üncü sırasında;

gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç) sayılmış

ve bu hizmetlere %8 oranında KDV uygulanması öngörülmüştür.

Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalara KDV Genel Uygulama Tebliğinin "III/B-2.4. Yiyecek ve İçecek Sunulan Yerlerde KDV Oran Uygulaması" başlıklı bölümünde yer verilmiş olup, yemek hizmeti sunan yerlerin tanımı ve tasnifinde, "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik" ve ilgili diğer mevzuat esas alınmaktadır."

Bu hüküm ve açıklamalara göre;

1- Şirketinizce, kafeterya/pastane/pasta satış yeri/unlu mamul satışı ruhsatı bulunan hizmet işletmelerinizde;

a) TGTC'nin 17 no.lu faslında tanımlanan "Şeker ve Şeker Mamulleri" ile 18 no.lu faslında tanımlanan "Kakao ve Kakao Müstahzarları" kapsamındaki çikolata, çikolatalı şekerleme ve drajenin 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin A/13 ve 14 üncü sıraları uyarınca,

b) TGTC'nin 19 no.lu faslında tanımlanan "Hububat, Un, Nişasta veya Süt Müstahzarları; Pastacılık Ürünleri" kapsamındaki kek ve pasta gibi fırın ürünlerinin ise aynı listenin A/15 inci sırası uyarınca,

herhangi bir hizmet verilmeden/yeme içme hizmetine konu edilmeden ve/veya herhangi bir şekilde müşterilere servis edilmesine yönelik herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın doğrudan (internet üzerinden yapılan satışlar dahil) tesliminde %1,

2- Şirketinizin yeme içme hizmetine yönelik işyeri ruhsatı bulunan ve/veya masa, oturma yeri tezgâh gibi servis yapılabilen alanları bulunan işletmelerinde, bu yerlerde üretildiğine veya dışarıdan temin edildiğine bakılmaksızın verilen yeme içme hizmetleri ile söz konusu hizmet işletmelerinde

bu ürünlerin sipariş suretiyle paket servis şeklinde (içecekler dahil) sunulması/hazırlanması, sonrasında gönderilmesi / gelinip alınması halinde %8;

bu işletmelerin birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olması veya üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesinde faaliyet göstermesi halinde ise

%18 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)    İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 

*   *   *

 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter