Geri

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA FATURA NASIL KESİLİR

27.05.2023

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA

FATURA NASIL KESİLİR?

 

 

 

 

Yatırım Teşvik Belgesi (iç link) kapsamında kesilecek faturalar için; 4369 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile 3065 sayılı Kanunun 13’üncü maddesine eklenen (d) bendinde, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden muaf şekilde istisna faturası düzenlenebilir.

Yatırım Teşvik Belgesi (iç link) kapsamında kesilecek fatura için ilgili makine veya teçhizatın yerli / ithal listelerinde yer alması gerekmektedir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ GERÇEKLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Yatırım Teşvik Belgesi yerli makine listesi kapsamında kesilecek olan fatura için tedarikçi firmanın E-TUYS Makine doğrulama barkod bilgilerinin iletilmesi için firmanın mail adresi ve vergi numarası bilgileri gerekmektedir.

E TUYS OTOMASYON Yerli Makine Teçhizat Gerçekleştirme işlemi yapabilmek için;

1.Adım: E-TUYS sistemine giriş yapıldıktan sonra yerli liste gerçekleştirme sayfasına girilir.

2.Adım: Gerçekleştirme yapılacak olan Yatırım Teşvik Belgesi seçilir.

3.Adım: Gerçekleştirme yapılacak olan makine seçilerek açılan sayfada tedarikçi firmanın vergi numarası ve mail adresi yazılarak kaydedilir.

İşlemler tamamlanınca tedarikçi firmaya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından doğrulama e postası ulaşır.

Yatırım Teşvik Belgesi (iç link) E TUYS OTOMASYON ithal makine ve teçhizat listesi kapsamında gerçekleştirme işlemi yapmak için;

1. Adım: E-TUYS sistemine giriş yapıldıktan sonra ithal liste gerçekleştirme sayfasına girilir.

2. Adım: Gerçekleştirme yapılacak olan Yatırım Teşvik Belgesi seçilir.

3. Adım: Gerçekleştirme yapılacak olan makine seçilir. İlgili makine için özellik kodu eklenir. Daha sonra ilgili makine için gerçekleştirme işlemi yapılmış olur.

4. Adım: Gümrük Gerçekleşme sayfasından ilgili makine için oluşturulan Gümrük ID Kodunun olduğu sayfa bilgileri tedarikçi firmaya iletilir.

Teşvikli Fatura Kesilmeden Önce Alıcıdan İstenecek Evraklar

Teşvik belgesi kapsamında tedarikçi firma bilgileri ile yapılan gerçekleştirme işlemlerinden sonra ilgili faturanın düzenlenmesi için tedarikçi firmalara gönderilmesi gereken bilgi ve belgeler;

Yatırımcı firma bilgileri,

Teşvik belgesi özel şartlarında belirtilen özel şartlar,

Yatırım teşvik belgesi E-Tuys Sistem görüntüleri

KDV’den muaf olduğuna dair vergi dairesinden veya YMM den alınacak orijinal KDV muafiyet yazısı

Teşvikli Fatura Nasıl Düzenlenir?

Teşvik kapsamında gerekli evraklarını ilgili satıcıya teslim eden müşteriler için teşvikli fatura düzenlenebilir ve fatura üzerinde matraha KDV eklenmez. Teşvikli faturada KDV muafiyeti bulunduğu için faturanın teşvik kapsamında kesildiği belirtilen bir teşvik şerhi düşülür.

Teşvikli Faturada yazılması gereken Teşviki Belirten Şerhin Şekli:

3065 sayılı kdv kanunun 13/d maddesi gereğince …………………. tarih ve …………….sayılı YTB eki listesinin …..‘inci sırasındaki …………………………………için düzenlenmiştir.

Yatırım Teşvik Belgesi Tekstil sektörü faaliyet konusuna sahip ise düzenlenecek faturada bakanlıkça aranan önemli iki bilgi;

İŞBU FATURA KAPSAMI MAKİNE TEÇHİZAT YENİ OLUP İKİNCİ EL, KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ DEĞİLDİR.

İlgili Makine Teçhizat için Marka, Model, Üretim Yılı ve Seri Numarası bilgilerinin faturaya eklenmesi gerekmektedir.

Düzenlenen e-fatura, e-arşiv fatura imzalanmadan önce teşvik belgesi kapsamında uyumluluğu kontrol edilmelidir. Dikkat edilmesi gereken hususlar ise;

Düzenlenen faturanın yatırım teşvik belgesi onaylandığı tarihten sonra olması,

Firma bilgilerinin doğruluğu,

Yerli makine listesinde ilgili makine isim ve adet olarak uyumluluğu. Adet olarak eşit ve altında bir sayı olması problem teşkil etmez fakat belgede bulunmayan veya düzenlenen faturada bildirilen birim sayısından az olduğu durumlarda teşvik belgesinde ilgili satır için revize işlemi yapılmalıdır.

Yatırım teşvik belgesi özel şartlar bölümünde bulunan fatura ve yatırım ile ilgili belirtilen özel şartların kontrol edilmelidir.

E-arşiv veya E-fatura olarak yatırım teşvik belgesi adına düzenlenmiş olan onaylanmış istisna faturaların iade işlemleri mümkündür. 

Firma iade etmek istediği makine teçhizat ve diğer harcamalar için düzenlenen faturaları e-mühür kullanarak iptal edebilir veya faturayı aynı şekilde tedarikçi firmaya iade faturası olarak geri düzenleyerek ilgili harcama faturalarını teşvik belgesi kapsamından çıkarabilir.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında satış fatura düzenlenmesi işlemi ise KDV muafiyeti/istisnası olmayan yatırım harcamalarında düzenlenecek faturalar için satış faturası düzenlenmelidir. Satış faturaları KDV eklenerek kesilen faturalar olarak düzenlenir yatırımın sabit yatırım tutarına faturaların KDV hariç tutarları eklenir.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında KDV muafiyetine istinaden kesilen e-arşiv fatura örneği;


YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA FATURA-BEYANNAME GİRİŞİ

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında firma adına KDV muafiyet belgesine istinaden düzenlenen istisna faturaları ve yatırım kapsamında gerçekleşen harcamalar olarak düzenlenen faturaların E-TUYS sistemine giriş işlemleri için izlenecek adımlar,

Girişi yapılacak olan fatura yatırım harcama türüne göre belirlenir. Yüklenecek fatura formatı XML formatında olmalıdır. 

Fatura tipi E-Fatura seçilerek fatura tarihi, satıcı unvanı ve satıcı firma vergi numarası girilerek fatura eklenir.

Yerli kalem ekle seçeneğinden teşvik belgesi yerli listeden ilgili makine seçilerek adet ve toplam tutar girilip kaydedilir. Fatura da bulunan her satır için aynı yapılarak fatura içeriği giriş yapılarak fatura kontrol edilerek onaylanır.

Bu işlem firma adına düzenlenen teşvik belgesi kapsamında düzenlenen harcama türlerine göre Bina inşaat giderleri, Arazi arsa giderleri ve diğer yatırım giderleri adına düzenlenen faturalar sisteme girilerek onaylanır.

Onaylanan yatırım harcama faturaları muhasebe defter kayıtlarına kaydedilen yevmiye sayı ve tarihleri girilmesi gerekmektedir.

Hatalı veya eksik onaylanan faturalar için fatura revize talebi ekranından ilgili fatura seçilerek revizenin gerekçesi not şeklinde yazılıp revize işlemi talebi girilerek fatura açık duruma getirilebilir. Açık duruma gelen fatura için düzenleme ve eklemeler yapılıp yeniden onaylanır.

Yatırım teşvik belgesi ithal liste kapsamında bulunan serbest bölgeden alımı yapılan makine ekipmanlar için düzenlenen gümrük beyannameleri girişi yapılırken izlenecek adılar,

Öncelikle gümrük gerçekleşme listesinden ithal edilen makineler için satır durumu sorgulama yapılmalıdır.

Satır durumu sorgulanan satırlar beyanname girişi sekmesinde görüntülenecektir. Girişi yapılacak olan beyanname seçilir ve güncelleme sayfasında ilgili beyanname için muhasebe kayıtlarına kaydedilmiş yevmiye sayı ve tarihi, miktarı, KDV’siz tutarı, FOB değeri, Beyanname tarihi, açıklama kısmına birim cinsi yazılarak ilgili beyanname PDF olarak yüklenir. Beyanname ekli listesi var ise ilgili listede bulunan makine ve teçhizatlar içinde aynı işlemler tekrarlanarak beyanname girişi tamamlanır.

Tamamlama vizesi başvurusu sırasında ithal listede gerçekleşmemiş veya teşvik belgesinde bildirilen birim sayısından az sayıda gerçekleşmiş satırlar için gerçekleşme listesinden bloke et butonu ile ithal liste bloke edilerek tamamlama vizesi başvurusu sayfasına geçişte hata oluşmayacaktır.

 

*   *   *
 

PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter