Geri

FAALİYET RAPORU NEDİR. KİM HAZIRLAR. NASIL HAZIRLANIR

27.05.2023

FAALİYET RAPORU NEDİR?

KİM HAZIRLAR?

NASIL HAZIRLANIR?

 

 

Herhangi bir şirketin bir önceki döneme ait faaliyetleri hakkında kapsamlı bir şekilde hazırladığı rapora yıllık faaliyet raporu denmektedir. Her yıl sonu hazırlanma zorunluluğu olan bu raporlarda şirketlerin finansal durumları ve faaliyetleri şeffaf bir şekilde açıklanmaktadır.

Faaliyet raporu, tüm sermaye kuruluşlarının her sene sonunda yapılan işlemleri göstermek amacı ile yükümlü oldukları bir rapor türüdür. 

Yıllık faaliyet raporları, kuruluşların iş performansını değerlendirmek için hazırlanmaktadır. Raporlar, şirket ortaklarına ve çalışanlarına şirketin zayıf ve güçlü yanlarını anlamalarında yardımcı olmaktadır. Özellikle mali tabloları incelemek ve analiz etmek için bu raporlardan faydalanılmaktadır.

Faaliyet Raporu Nedir?

Herhangi bir şirketin bir önceki seneye ait ticari ve mali faaliyetlerini gösteren raporlardır. Türk Ticaret Kanunu’nun 327. maddesine göre tüm sermaye firmalarının mali ve iktisadi durumunu, finansal performansını göstermek için hazırladıkları yıllık bir rapordur. Her sene sonunda düzenli olarak hazırlanıp genel kurullara sunulan bir belgedir.

Yıllık faaliyet raporlarında ilgili firmanın önceki hesap dönemine ait finansal bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde yansıtma zorunluluğu bulunur. Faaliyet raporlarında firma yöneticileri ortaklarına firma faaliyetleri ile ilgili hesap vermektedir.

Bu yıllık raporlar hazırlanırken şirketlerin raporlama ilkelerine uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu ilkeler aşağıdaki maddelerde yer almaktadır.

 • Sorumluluk ilkesi
 • Doğruluk ilkesi
 • Açıklık ilkesi
 • Tutarlılık ilkesi
 • Tarafsızlık ilkesi
 • Tam açıklama ilkesi
 • Senelik olma ilkesi

Faaliyet Raporunu Kim Hazırlar?

Anonim şirketler başta olmak üzere; sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, limited şirketler gibi tüm sermaye şirketleri tarafından bu raporların hazırlanması zorunludur.

Şirketler dışında bakanlık veya belediye gibi kamu kuruluşları da saydamlık ve hesap verilebilirliğin sağlanması için faaliyet raporları düzenlemektedir. Faaliyet raporları şirket türüne göre farklı kurullar tarafından düzenlenmektedir.

Limited şirketlerde yıllık raporlar müdür ya da müdürler kurulu tarafından hazırlanırken anonim şirketlerde yönetim kurulu tarafından hazırlanmaktadır.

Daha büyük şirketlerde ise finansal raporlar alt birimlerde bulunan kişiler tarafından düzenlenir. Ancak yönetim kurulu bu rapor içeriklerinden sorumlu tutulur.

Faaliyet Raporu Nasıl Hazırlanır?

Faaliyet raporu hazırlama konusu hakkındaki bilgi Resmi Gazetede “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” de açık bir şekilde verilmektedir.

Yıllık raporlar belli başlı bölümlerden oluşmaktadır. Faaliyet raporunda olması gerekenler aşağıdaki maddelerde yer almaktadır.

 • Genel bilgiler
 • Yönetici ve denetçi raporu
 • Kurumsal yönetim bilgileri
 • Başkanların ifadesi
 • Yönetim kurulu üyelerine sağlanan mali haklar
 • Firmanın araştırma ve geliştirme çalışmaları
 • Üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar
 • Firma faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler
 • Finansal performans
 • Finansal tablolara notlar
 • Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi
 • Muhasebe politikaları
 • Diğer hususlar

Kamu kuruluşlarında faaliyet raporları Sayıştaylar tarafından incelenmektedir. Bağımsız denetime tabi tutulan kuruluşlarda ise bu raporlar denetçiler tarafından denetlenmektedir. Denetimi ve incelemesi yapılmayan raporlar, düzenlenmemiş sayılmaktadır.

Faaliyet Raporunun Faydaları Nelerdir?

Faaliyet raporları stratejik yönetim sisteminin önemli faktörleri arasındadır. Şeffaflık ve saydamlık ilkelerinin sağlanması için önemli bir araçtır. 

Faaliyet raporları şirket yöneticilerine, ortaklarına ve çalışanlarına şirketin genel durumu hakkında bilgi verir.

Şirketin beklentilerini değerlendirmek ve finansal durumları analiz etmek için kullanılır.

Bu raporlar şirketlerin iş performanslarını raporlamak için hazırlanır.

Bu raporlar kamu kuruluşlarının işletme sistemi hiyerarşisinde orta ve uzun süreli stratejik planların altında bir senelik zaman sürecinde yapılanların Sayıştay performans denetimine sunulmasını sağlamaktadır.

 

YÖNETİM KURULU

FAALİYET RAPORU ÖRNEK

 

 
*   *   *
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter