Geri

SGK - VERGİ YAPILANDIRMA - MATRAH ARTIRIMI BAŞVURU, BİLDİRİM, BEYAN VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ UZATILMIŞTIR

31.05.2023

 
YAPILANDIRMA VE MATRAH ARTTIRIMI
 
BAŞVURU, BİLDİRİM VE BEYAN SÜRELERİ
 
İLE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI
 
( Revize Edilmiştir )
 
 
 
 
Yayımlanan 7300 sayılı CK ile 7440 sayılı Kanunun 2., 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. Maddeleri ile 10. Maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, sekizinci, dokuzuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü, on dördüncü, on beşinci, on altıncı, on yedinci, on sekizinci, on dokuzuncu ve yirminci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30/06/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil); bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31/07/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatıldı.
 
" Söz konusu CK ile yalnızca ilk taksitin ödeme süresi uzatılmış olup, diğer taksitlerin ödeme sürelerinde bir değişiklik bulunmamaktadır. "
 
" Gelir İdaresi Başkanlığı, 7300 sayılı CK’ya ilişkin revize ettiği açıklamasında 7440 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını 31/5/2023 tarihine kadar fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıtlarını düzelten mükelleflerin, beyan ve ilk taksit ödeme süreleri ile takip eden taksitlerin ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik olmadığını belirtmiştir. "
 
26.05.2023 tarih ve 32202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7300 sayılı CK ile 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatılmıştır.
 
Yapılan değişiklik ile 7440 sayılı Kanunun 2., 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. Maddeleri ile 10. Maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, sekizinci, dokuzuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü, on dördüncü, on beşinci, on altıncı, on yedinci, on sekizinci, on dokuzuncu ve yirminci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş başvuru bildirim ve beyan süreleri 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil), bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.
 
Uzayan başvuru ve ödeme sürelerinin tarihleri özetle aşağıdaki gibidir.
 
Başvuru / Ödeme türü Eski Süre Yeni Süre
Yeniden yapılandırmaya konu olacak alacakların vadesinin son tarihi 31.12.2022 Değişmedi
Borçların yeniden yapılandırılması için başvuru süresi 31.05.2023 03.07.2023
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını 31/5/2023 tarihine kadar fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıtlarını düzelten mükelleflerin, beyan ve ilk taksit ödeme süreleri (md. 6/2) 31.05.2023 Değişmedi
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını 31/5/2023 tarihine kadar fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıtlarını henüz düzeltmeyen mükelleflerin, beyan ve ilk taksit ödeme süreleri (md. 6/2) 31.05.2023 03.07.2023
Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksidini ödeme süresi 30.06.2023 31.07.2023
İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedilme süresi ( md 6/1 ) 31.05.2023 03.07.2023
Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların dikkate alınacağı bilanço tarihi 31.12.2022 Değişmedi
Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların vergi dairelerine beyan edilmesi suretiyle kayıtların düzeltilmesi süresi ( md 6/3 ) 31.05.2023 03.07.2023
Matrah artırımları için başvuru süresi (2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılları için) 31.05.2023 03.07.2023
Matrah artırımları için ilk taksit ödeme süresi 30.06.2023 31.07.2023
Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin ödeme süresi 30.06.2023 31.07.2023
 
7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA
 
SGK’YA OLAN BORÇLARIN
 
YAPILANDIRMA SON BAŞVURU VE İLK TAKSİT
 
ÖDEME SÜRESİ UZATILDI
 
 
 
7440 sayılı Kanun Kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçların yapılandırılması için son başvuru süresi 31/5/2023 tarihinden 30/6/2023 tarihine, peşin ve ilk taksit ödeme süresi ise 30/6/2023 tarihinden 31/7/2023 tarihine uzatılmıştır.
 
SGK’YA OLAN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASINDA SON BAŞVURU TARİHİ DEĞİŞTİRİLDİ
 
26/5/2023 Tarihli 32202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7300 Numaralı Cumhurbaşkanı
 
Kararnamesinde;
 
“"9/3/2023 tarihli ve 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci,3 üncü,4 üncü, 5 inci,6 ncı,7 nci ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, dokuzuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü, on dördüncü, on beşinci, on altıncı, on yedinci, on sekizinci, on dokuzuncu ve yirminci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30/6/2023 tarihine kadar(bu tarih dahil), bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31/7/2023 tarihine kadar(bu tarih dahil) uzatılmıştır. " Hükmü getirilmiştir.
 
Buna göre 7440 sayılı Kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna olan 2022/ Aralık ayı ve öncesi dönemlere ait borçların;
 
Yapılandırılması için son başvuru süresi 31/5/2023 tarihinden 30/6/2023 tarihine (bu tarih dahil), peşin ve ilk taksit ödeme süresi ise 30/6/2023 tarihinden 31/7/2023 tarihine uzatılmıştır. SGK’ya olan borçlardan GSS borçlarının ödeme süresinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
 
 
BEYAN EDİLMEMİŞ
GELİR VE KAZANÇLARIN
BEYANI BROŞÜRÜ
 
 
 
*   *   *
PAYLAŞ : Email Facebook Google Twitter